… de U.S. of… Amnesia

Voormalig Amerikaans kolonel Larry Wilkinson “hielp” Colin Powell bij diens argumentatie om Irak binnen te vallen.  Hij heeft daar nu spijt van.  De laatste jaren zag en ziet hij hoe de Amerikaanse bevolking, de internationale gemeenschap en de media gemanipuleerd worden om een nieuwe oorlog – of de voortzetting van de vorige – wenselijk te maken. 

De bronafbeelding bekijken

Hij stelt dat er zand in de ogen gestrooid wordt om een oorlog, ditmaal tegen Iran, aanvaardbaar te maken.  Dezelfde tactiek als in 2002, in 2003 voor de aanval op Irak.  Eenzelfde tactiek, dezelfde mensen, dezelfde riedeltjes, dezelfde strategie… alles krek hetzelfde.  Dit kan bij de “United States of Amnesia”.  Een kort geheugen.  Zelfs na 17 jaar oorlog.  En het einde is niet in zicht.

Ondertiteling en geaut. vertaling onderaan.

 

Larry Wilkinson hechtte geen geloof aan de Amerikaanse beschuldigingen dat Assad chemische aanvallen zou uitgevoerd hebben en stelde dat de Amerikaanse bevolking én Trump een rad voor de ogen gedraaid wordt door de deep state. (video).

Een 70ste verjaardag in mineur

De bronafbeelding bekijken

70 jaar VN – charta rechten van de mens. Voor velen na WOII dé grote hoop – intussen wordt het charta misbruikt voor politieke, economische en militaire belangen.
10 december 1948: 48 staten stemden voor, geen enkele stem tegen, 8 onthoudingen. In 30 punten werden de rechten voor alle mensen vastgelegd, die volgens art. 1 – allemaal vrij en gelijkwaardig, met een gelijk aantal hersencellen en uitgerust met een even gevoelig geweten als liefhebbende broeders met elkaar moeten omgaan.

Een 70ste verjaardag in mineur.

70 jaar later: de globalisering onder het etiket “mensenrechten”. De VSA zagen zich na de ontbinding van de Sovjetunie (1989) als énige wereldmacht. Vandaag hebben zij concurrentie van Rusland, China, Indië. Bovendien verzetten zich – hoe durven ze! – regionale machten tegen de onderdrukking en de nieuwe wereldorde onder de leiding van de VSA (Pompeo gebruikte deze uitdrukking nog recent in Brussel. Video hieronder. Wie opmerkzaam luistert kan de toekomst voorspellen… m.a.w. waar de “vrede” en de “democratie” met de hulp van de VSA zullen opgedrongen worden.) met als gehoorzame accolieten Canada, Australië, Japan e.a.
Een nieuwe multipolaire wereldorde word geëist. De VSA willen geen afstand nemen van hun leidersrol. De (voorlopig nog) VSA-partners zoeken hun weg tussen nationale, transatlantische en internationale wegmarkeringen – de wereld is uit zijn voegen geraakt.

De prijs voor de strijd van een nieuwe wereldorde betalen de mensen in wiens landen deze machtsstrijd uitgevochten wordt. De in 1948 overeengekomen mensenrechten worden erger dan ooit miskend. De VN, de gerelateerde organisaties en VN-resoluties worden door de VSA en sommigen van hun vrienden open en bloot genegeerd, geridiculiseerd en verketterd. Het volkerenrecht (VN charta van 26 juni 1945) wordt voor eigen belangen miskend. Degenen die het wagen op de toepassing aan te dringen worden tot vijanden, tot “ouwe zakken” verklaard.

Crisissen en oorlogen nemen toe; bijna 70 miljoen mensen zijn op de vlucht. Het begrip “mensenrechten” is – zoals ten tijde van de Koude Oorlog – tot een strijdbegrip geworden. Om zijn tegenstander onder druk te zetten, wordt hij eerst gewaarschuwd… dat hij met de mensenrechten rekening moet houden. Vervolgens wordt hij beschuldigd de mensenrechten met de voeten te treden, waarbij internationale mensenrechtenorganisaties dit dikwijls met campagnes ondersteunen, die op hun beurt door de media en politici gerecupereerd en verspreid worden.
Tenslotte wordt justitie ingeschakeld – tot bij het internationaal gerechtshof.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

De bronafbeelding bekijkenOpnieuw gaan we aandacht besteden aan optimistisch nieuws uit en over Syrië.

De VN hebben een uitstervend Syrisch beroep op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed geplaatst, de schaduw-poppenspeler.    Het schaduw-poppenspel heeft een lange traditie, nog uit Ottomaanse tijden, in Syrië, Turkije, Egypte.  Stilaan dreigde het helemaal te verdwijnen, niet alleen omwille van de oorlog, maar vooral door de moderne tijden, waarin geen plaats meer is voor het langzaam genieten van een verhaal, begeleid door uit lederlappen gesneden schaduwpoppen.  De verhaallijn loopt rond de naïeve Karakoz en zijn slimme kompaan Aywaz.  Een Syrisch-Arabische versie van de Dikke en de Dunne, van Bert en Ernie.

De onvermoeibare Chrétiens d’Orient organiseren een kerstfeest voor de bevolking van Homs:

Getuigenis van hoop door een schoenenverkoper in Aleppo:

Aleppo: De terroristen maakten er hun hoofdkwartier van.  Na reparatie- en opkuiswerken kon deze school eindelijk weer de opdracht vervullen waarvoor ze gebouwd werd: les geven.

Nu we het toch over Aleppo hebben: deze videobeelden werden in 2009 gedraaid: een bruisende, hectische stad.

Een rondleiding in het recent heropende nationaal museum:

Donderdag keerden opnieuw ca. 1000 gevluchte Syriërs vanuit Libanon terug via de al-Dabbousyia, al-Zamrani and Jdeidet Yabous grenspunten.  De Syrische en Libanese regeringen werken goed samen met het doel om uiteindelijk alle gevluchte Syriërs terug naar hun thuisland te laten terugkeren.  Medewerkers van het Min. van Gezondheid stonden hen aan de grens op te wachten voor nodige medische zorgvoorziening en vaccinaties, in het bijzonder tegen polio. (…)

In samenwerking met het Syrische leger en het Russische verzoeningscentrum kozen ook vanuit de Deir Ezzor provincie en de zgn. de-escalatiezone van Idlibistan burgers met have en goed de weg naar regeringsgebied.  Ook daar werd voeding en medische zorg voorzien.  (…)

Het Syrische leger ontdekte een tunnel tussen Daraa en Jordanië, waardoor de terroristen zich ongemoeid konden verplaatsen.  Er werd een voorraad wapens gevonden.  (…)

Een Slovaakse delegatie had verschillende besprekingen met de Syrische overheid.  Jan Charnogurski, hoofd van de Slovaakse delegatie, (ex. premier, ex-justitieminister, voorzitter CDM en voorzitter Slovaaks-Russische vereniging) zegt dat het doel van de missie was de Europeanen te overtuigen hun politiek tegenover Syrië te wijzigen (intrekken sancties, samenwerking) en wijst op de verdiensten van de Syrische regering en leger in de strijd tegen het terrorisme.  Hij probeert de Slovaakse bevolking een correcte verslaggeving over de toestand in Syrië te verstrekken.

N.a.v. de Dag van de Vrijwilliger schilderden 50 artiesten een reusachtig panoramisch doek, met als thema het Syrische vaderland, naast de Harasta autobaan.  De schilderij is 170 m lang en toont de bekendste archeologische plaatsen in de Syrische provincies.  Het duurde ca. een jaar vooraleer het af was.  Het is een teken van de heropstanding van Syrië.

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

Damascus maakt zich gereed voor Kerstmis: kerstboom in Qassaa straat.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, boom en buitenKerstdecoratie in Mharda, Hama provincie:

Afbeelding kan het volgende bevatten: huis, nacht, lucht en buiten

Het Ministerie van Toerisme bereidt zich voor op een herleving van deze economisch tak:

Tot slot: een prachtige symfonie over de geschiedenis van Syrië, diens beschaving en cultuur uit de film “Vensters van de ziel”:

Cyclus

De bronafbeelding bekijkenOmkadering van de CYCLUS.

In mijn jeugd ben ik “flamingant” geworden, vanuit twee verschillende invalshoeken. Enerzijds uit het klaarste romantisme (de Blauwvoeterij, ons roemrijk verleden, onze integere voormannen); anderzijds uit het besef van rechtvaardigheid. De Vlaming, hoe braaf hij ook is, wordt in dit België altijd benadeeld; in een staat die opgericht is met een heersersrol: de Franstaligen en een volk om te dienen: de Vlamingen.

De “shock” die aanleiding gaf tot mijn verdere averechtse deelname aan de Vlaamse strijd, was het kiezersbedrog vanwege de Volksunie. Als naïeve jongeling dacht ik verkeerdelijk dat de partij (VU) die toch non-conformistisch en rebels was, aan zijn hoofdlijnen zou vasthouden. Vanaf dit gedenkwaardige jaar 1977, ben ik de achtergronden gaan opzoeken naar het waarom van de beleidsbochten van partij(en).

Een grote confrontatie is er gekomen vanaf 2015 toen de achtergronden moesten onderzocht worden van de grote asiel-invasie. Daarop ben ik bij de talrijke “blogs” beland, waarvan de pocro-wereld zegt : het zijn allemaal “samenzweringstheorieën”. Het voornaamste van de discussies rond de Nieuwe Wereld Orde, de Bilderbergers, het satanisme aan de top van de geheime clubs, de infiltratie in de kerk(en) worden afgedaan als hersenspinsels. Ik wil hier echter de overleden Malachi Martin, de overleden hoofd-duiveluitdrijver in het Vaticaan, citeren. Hij bracht de verdorvenheid van een groot deel van de top van het Vaticaan aan het licht, en zegde dat zijn onthullingen op de hoop van zgn. samenzwerings-ideeën werden gegooid. U kunt trouwens op You Tube zijn onthullingen vinden (intikken Malachi Martin).

De grote vraag voor Vlaanderen, die ik tracht uit te vissen, is waarom de Vlaamse Beweging met zo’n groot fanatisme wordt bestreden. Na al die jaren zijn er verregaande conclusies gevolgd, die u in verdere afleveringen nadrukkelijk kunt lezen. Een eerste (pijnlijke) vaststelling is dat de “politieke” tak van de Vlaamse Beweging een aaneen-schakeling is van kiezersmisleiding, het sluiten van oneerbare compromissen en het gebrek aan zelfrespect. Zo is de lijn die de N-VA (ook voor de volgende legislatuur) volgt niet met de broek op de enkels, maar gewoonweg in slip. Vanwaar deze neiging om mijlen verder te gaan dan compromissen? Een neiging die ik zelfs bij een aantal Vlaams Belangers vaststel!!

Wanneer ik nog ijverde binnen het Nationalistisch Verbond, kon ik trots zeggen dat de kern van de Vlaamse Bewegers niet “plooide”. Intussen zijn er veel strijdgenoten overleden, te oud geworden of hebben afgehaakt. Maar de strijd voor de voleinding van de Vlaamse Beweging MOETEN we verder voeren : anders pakt men ook nog alles terug af wat we hebben bereikt. Daarvoor liggen de belgicistische VLD en Groen op vinkenslag (als uitvoerders van de echte machthebbers achter de schermen).

Deze reeks heet “CYCLUS”, omdat heel het leven en universum altijd een uitdeinen en terugkomen; een eeuwige beweging is. Voor onze vrijheid is het noodzakelijk dat de “slinger” van dit universum terug in de goede richting draait. Voor vrijheid en tegen terreur!

PS.: Ik heb in een voorgaand artikel vermeld dat de grote meerderheid van boetes in dit land niet wordt betaald. Ondanks de dagelijkse verdere repressie-controles van minister Weyts. Nu blijkt dat de niet-recupereerbare boetes een bedrag van 1 miljard euro omvatten. Heel de onderwereld en alle booswichten in dit land lappen de boetes aan hun laars, en de Belgische staat laat dit zo!

Jos Wouters, Boom

 

Babel

Opmerkelijke gelijkenissen tussen Baskische en Armeense taal:

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Taalonderzoekers gaan ervan uit dat het Baskisch en Armeens deel uitmaken van oude pre-Indo-Europese talen die geografisch gescheiden werden door de komst van andere bevolkingsgroepen in Europa met hun eigen talen.  De afstand tussen hen zou er ook kunnen gekomen zijn door een pre-historische migratie van de Pyreneeën naar de Kaukasus of in de omgekeerde richting.  (…)

Volgens oude kronieken zou de leider der Basken, Haytor, die vanuit Armenië kwam, samen met zijn zeven zonen, ter hunner ere zeven nederzettingen in Navarra opgericht hebben.  En dat zij zich vermenigvuldigd hebben kan u bekijken in deze wel erg optimistische video.

Gedachten in gedichten

Wat claegt gy, heer van Heel, wat doet gy Hollant treuren,
Omdat een wilde Swaen syn kust verlaten heeft?
De Swaen, met een meerder recht, tot rouwe sigh begeeft,
Nu een soo soet verblyf niet meer hem magh gebeuren.

O Hollant ! vreedsaem lant, waerin de vryheyt leeft,
Wat socht ik die vergeefs by uwe nagebueren,
Waer Frans en Castiliaen de rust en vrede schueren,
Waar’t hooft der borgery voor vreemde heeren beeft…

O had ik, lieve Lant, in uw begryp gebleven,
Hoe vroylyk wiert myn stem tot singen voorts gedreven,
Of aen de Rotte-stroom, of midden op de Maes!

Nu leef ik in een oort waer vreughde is uytgeweken;
Myn spys is bittre gal, myn sang… Eylaes! Eylaes!
Och! Och! waer heb ik my, misleyde Swaen, versteken!’

Uit: De zedighe doot van Carel den Vijfen; aen den heer Van Heel, my onbekent, over syne clacht, op myn vertrek, uyt Hollant,

Afbeeldingsresultaat voor michiel de swaenMichiel de Swaen, Duinkerke 20.1.1654 – 3.5.1707, over het verlies van het huidige Frans-Vlaanderen.

Meer info bij Wikipedia en bij de Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren