Quo vadis, Syria?

De VSA blijven uit hetzelfde vaatje tappen: nl. “de Syrische regering heeft chemische wapens, produceert chemische wapens, verstopt chemische wapens, gebruikt chemische wapens én deelt ze uit aan bondgenoten”. Dat is zo ongeveer de retoriek van de ‘Amerikaanse afgevaardigde voor Syrië en de bestrijding van ISIS’, de heer James Jeffrey tijdens een video gesprek voor en met het Hudson Institute, waarin hij verklaarde dat de Syrische regering op alle mogelijke manieren Hezbollah steunt tégen Israël… en dat chemische wapens niet uitgesloten zijn. Opnieuw dezelfde beschuldigingen met grijsgedraaide conclusies, zonder rekening te houden met de getuigenissen van OPCW-onderzoekers, die de klok luidden over het vals OPCW rapport van zgn. gifgasaanvallen door de Syrische regering. (zie eerdere berichten onderaan). Bovendien wil hij dat d.m.v. de Amerikaanse aanwezigheid Rusland zich vastrijdt in het Syrische moeras. (…)

Ook de VN Veiligheidsraad liep mee aan het handje van “westerse landen” die aandrongen op een gesloten videovergadering over het zgz. gebruik van chemische wapens in Syrië. Gesloten? Inderdaad. Rusland en China weigerden mee te vergaderen. Zij protesteerden tegen deze “informele vorm” achter gesloten deuren. (…) Rusland zal zijn eigen onderzoek houden en de resultaten wereldwijd bekend maken. (…)

De EU meende nog een duit in het zakje te moeten doen:

A propos, Hudson Institute. Aan het hoofd staat Kenneth Weinstein, protégé van Trump, wachtende op zijn nominatie als Amerikaans ambassadeur in Japan, lid van de Kesher Israel Synagogue. Voorzitster van de Raad van Bestuur is Sarah Stern, echtg. van Mark Rosenblatt, kaderlid van McKinsey & co. Vice directeur is Lewis Libby, een niet onomstreden figuur, zoon van Irving Lewis Liebowitz, (jr. amerikaniseerde zijn naam) die gedeeltelijke amnestie kreeg van Bush voor zijn veroordeling wegens meineed en blokkeren van de rechtsgang. Trump gaf hem in 2018 volledige amnestie. In het geval het u nog niet duidelijk is uit welke richting de wind blaast bij de zgn. denktank Hudson Institute, neem dan nog een kijkje bij de ”experts“. En voor het geval u zich afvraagt of het Hudson Institute in Tel Aviv of Jeruzalem gevestigd is… geen van beiden. U vindt het in Washington, waar het als ‘denk’tank de gedachten dient te sturen in de gewenste richting.

De quasi dagelijkse aanvallen van Israël op Syrisch grondgebied werden door Jeffrey niet vermeld. Die vallen onder de noemer pro-actieve zelfverdediging. Een tweede Iraans vrachtvliegtuig verkoos op de Russische luchtmachtbasis Hmeimim te landen i.p.v. op de Damascus Int’l Airport om niet het doelwit te worden van Israëlische raketten. (…)

Pompeuze Pompeo haastte zich woensdag nog maar eens naar Netanyahu, om hem de ononderbroken steun van de VSA te verzekeren. Te bespreken “face to face”: toestand M.O. en toekomstige annexatie van bezette westelijke Jordaanoever. Schouderklopjes over en weer: we zijn goe bezig. (…) Waarom kon dit niet met een telefoontje, een videogesprek?

Keren we terug naar de toestand in Syrië. We beginnen met coronacijfers van gisteren:

Voor alle duidelijkheid, dit zijn de cijfers in regeringsgebied. Voor de drie andere landdelen, terroristen-Idlib, Turks-Idlib, Turkse bezetting N-Syrië, Amerikaans olieprotectoraat ten oosten van de Eufraat zal u elders de info moeten halen. De VSA nemen hun taak, de bescherming van de Koerden olie zeer ernstig.

Het Gardeniakoor zingt een coronalied vanuit hun kot:

De coronamaatregelen werden versoepeld. Erediensten opnieuw toegelaten:

Ramadansfeer in Damascus en Aleppo:

Aan de hand van deze kaart heeft u een overzicht en kunt u de locatie der gas- en oliebronnen situeren.

Military Situation In Syria On May 13, 2020 (Map Update)

Toen Trump aankondigde dat hij “de jongens” zou terughalen heeft hij niet uitdrukkelijk vermeld wààr hij ze zou terugtrekken. Intussen werden er weer versterkingen – via Irak – aangerold om de zomervakantie door te brengen tussen de olie- en gasbronnen van de provincie Hasaka. (…) Tevens logistiek en militair materiaal, ook tankwagens. Opnieuw verzette de plaatselijke bevolking zich tegen de onuitgenodigde beschermingstroepen. De SDF (Koerden) arresteerden een aantal burgers die de Amerikaanse patrouille wilden tegenhouden.

Patrouilles van vreemde strijdkrachten doorkruisen het noorden en oosten van Syrië. Soms komen ze elkaar tegen, blokkeren elkaar afwisselend als bij een spelletje stratego. Erdogan heeft zijn deel van de afspraak met Poetin nog steeds niet waargemaakt. De M4 is nog steeds niet vrij voor verkeer. HTS & co. hebben nog steeds niet hun biezen gepakt tot de afgesproken 6 km ten noorden van de M4. Integendeel zelfs. Het lijkt er zelfs niet op dat Erdogan het filiaal van al-Qaeda naar het noorden zal laten uitwijken. … Het gecensureerde Southfront-YTkanaal werd blijkbaar geadopteerd door andere YT-gebruikers. Het is maar de vraag voor hoelang het wakend oog van YT dit zal toestaan. In de vierde video protesteert een YT-gebruiker tegen de YT-censuur en pleit voor vrije meningsuiting.

We berichtten de vorige weken verschillende keren over de chantage die door Erdogans beschermelingen gepleegd wordt op de bevolking door hen drinkbaar water te ontzeggen. Eén miljoen burgers in de Hasaka regio hangen voor hun watervoorziening af van het Alouk pompstation. De toestand blijft precair (het wordt warmer, coronahygiëne) daar de terroristen het debiet op de helft teruggeschroefd hebben. (…)

En een week geleden meldden we de vernieling en leegroof van een thermische krachtcentrale door de Oeigoeren (TIP) in het NW van Hama. Hieronder de beelden:

Erdogans beschermelingen houden zich niet aan het staakt-het-vuren: rakettenregen op de burgerbevolking van Mara’Anaz (N-Aleppo) (…)

En intense mortier- en machinegeweeraanvallen in de al-Ghab vlakte ten westen van Hama door twee terroristengroeperingen, Hurras al-Deen en de Oeigoeren (TIP). Het Syrische leger ging in de tegenvaanval. Slachtoffers aan beide kanten. (…)

In Tartous werd 1.5 ton captagontabletten door de overheid in beslag genomen.

En in het zuiden van het land – de Daraa regio – zaaiden terroristencellen dood en verderf: talrijke slachtoffers zowel soldaten als politiekrachten. Er werden versterkingen gestuurd om heel het gebied uit te kammen en de terroristen uit te schakelen. (…)

In het buitenland gestrande Syriërs worden gerepatrieerd: 249 vanuit Irak (de helft van de 500), 245 vanuit Moskou, 257 vanuit Koeweit. Na de landing in Damascus worden de passagiers naar quarantainecentra vervoerd om daar 14 dagen te verblijven.

Op 6 mei was het de Dag van de Martelaren (dodelijke slachtoffers).

Soros’ lange tentakels ontward

Beschuldigd door een verslag, dat het in se niet kan betwisten, hult het Europees Hof van de Rechten van de Mens EVRM zich in stilzwijgen. Maar de stilte kan niet eeuwig duren: na honderden officiële publicaties en reacties in heel Europa heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een officieel bericht gewijd aan b.g. verslag waarin de belangenconflicten tussen bepaalde rechters van de Straatsburgse rechtbank en NGO’s, gefinancierd door George Soros, aan het licht gebracht werden.

Meer dan twee maanden na de publicatie van verslag van het Europees Centrum voor wetgeving en wetspraak – NGO’s and the Judges of the ECHR 2009 – 2019 – klinken er dagelijks nieuwe stemmen op om de belangenconflicten tussen b.g. rechters en de NGO’s, gefinancierd door George Soros (waaronder het controversiële Open Society) aan de kaak te stellen.

Zo onthult het verslag o.a. dat 18 rechters vonnissen geveld hebben in geschillen bij zaken, ingeleid of gesteund door deze NGO’s, in dewelke ze in het verleden medewerkers of leidinggevenden waren – een belangrijke ethisch-juridische inbreuk. In eender welke rechtsstaat zou de verdachte van dergelijke schendingen zware disciplinaire sancties kunnen oplopen en – bovendien – de rechtszaken in kwestie opnieuw gehervonnist moeten worden.

Het Hof volhardt in de boosheid, reageert niet… of toch… met de vlucht vooruit: de meest omstreden rechter, de Bulgaar Yonko Grozev, werd op 24 april zelfs gepromoveerd; hij werd verkozen tot sectievoorzitter. Hij heeft aan zijn carrière getimmerd als militante raadsman binnen de NGO-constructies van Soros (of soortgelijke instellingen in leven gehouden door zijn financiering), werd zelfs één der mondiale verantwoordelijken van Open Society, gespecialiseerd in het gebruik van juridische instanties met het doel de politieke agenda van Open Society door te drukken. Hij was o.a. advocaat van de ordinaire blote vrouwenmilitie Pussy Riot. (Lees hier meer in het Engels).

Rusland was een van de laatste stemmen die de situatie aanklaagden. In deze tekst wordt de bezorgdheid over de “impliciete en expliciete invloed binnen de UHRM” door “belangrijke westerse ‘mensenrechten’-NGO’s ” geuit en stelt dat deze “de kwaliteit, onpartijdigheid en faire vonnissen” in het gedrag brengen. Deze persmededeling is vèrreikend m.b.t. het Russische diplomatieke gewicht in Straatsburg. De Russische ambassadeur zal niet nalaten dit duidelijk te maken bij de Council of Europe en hij zal niet alleen staan, vooral dan vanuit de Visegradlanden. (…)

Juristen hebben een opiniestuk gepubliceerd waarin ze hun “verrassing” en bezorgdheid uitdrukken bij de onthulling der belangenconflicten tussen rechters, verbonden aan het EHRM en de NGO’s, met een aanhangig proces bij b.g. Hof: klik hier voor de tekst van hun petitie met hun bezorgdheden, aanbevelingen en handtekeningenlijst (momenteel 19.472 ondertekenaars).

U vindt uitgebreide informatie bij het Europe Center for Law and Justice.

Enkele eerdere publicaties over de Soros tentakels. U zal vaststellen dat sommige afbeeldingen of video’s intussen gecensureerd werden:

We hebben onze beslissingsmacht uit handen gegeven aan de EUSSR

Ook Gerolf Annemans doet zijn ding vanuit zijn kot. Zelfs de EU-cenakels zijn naar verluidt vatbaar voor besmetting. Al hebben we zo onze twijfels of het over dezelfde virus gaat.

Enkele van Gerolfs bedenkingen:

  • Vraag van een leek aan de virologen. Als het zo zou zijn dat er enorm veel vragen overblijven over de opbouw en duur van de immuniteit tegen dit virus, wat betekent dat dan voor de aanmaak van een vaccin? Het is maar een vraag.
  • We hebben de bankencrisis van 2008 bedaard met gratis geld en voor het eerst in de geschiedenis met zelfs negatieve rentes. De kans dat we de 12% Corona-duik met dezelfde fictieve maatregel kunnen overleven is wellicht nihil. De eurozone vreedzaam ontbinden lijkt het meest wijze.
  • De ECB houdt zichzelf en de eurozone fictief overeind. De Italianen kunnen niet devalueren dus is dit de enige oplossing. Een oplossing die er geen is. Euro is een onnatuurlijke munt. En het voortbestaan is een loutere geloofskwestie. Meer iets voor kerkjuristen.
Image

Wij voegen er de onze aan toe: Frankrijk, Griekenland, Spanje, Italië en het land b worden gesoigneerd door de EU, die zich bedient bij het protesterende Duitsland en Nederland – zij mogen het gelag van slecht beheer betalen. Dit is geen solidariteit, dit is diefstal. Zoals het in dit land de gewoonte is: Vlaanderen betaalt voor het zuidelijke gewest. En zelfs na decennia-durende “solidariteit” werd Wallonië niet gered; integendeel, het heeft zich genesteld in de Vlaamse reddingsboei.

Image

Meer info: ECB Heads for More Stimulus Even as Courts Spar Over Limits

De Grondwettelijke Hoven der EU-lidstaten mogen vonnissen wat ze willen, de EU /ECB vegen er vierkant hun voeten aan, blijven erbij dat de EU-wetgeving boven alle andere staat, EU-opperfeldwebelerin von der Leyen dreigt zelfs ermee naar de rechtbank te trekken tégen haar (voormalig) thuisland, Duitsland. De vraag is nu: wèlke rechtbank?

Voorafgaand publiceerden wij hierover:

Het juiste signaal uit Karlsruhe

Bundesverfassungsgericht Filesharing 1BvR2557-17 - new-media-law.net

Wat eraan vooraf ging: Een groep economen en ondernemers had tegen het in 2015 besloten Public Sector Purchase Programme (kort: PSPP) der ECB klacht wegens inbreuken van de grondwet ingediend omdat het tegen het verbod der “monetaire staatsfinanciering” ingaat en de ECB hiermee haar bevoegdheden overschrijdt (ergo: “ultra vires” handelt). En bovendien hadden de federale regering en het parlement verzuimd de verhoudingen der ECB-maatregelen te controlleren en indien nodig in te grijpen.

Weliswaar had het Europese Hof in 2018 beslist dat het PSPP het mandaat der ECB niet overschrijdt. Het Duitse Grondwettelijk Hof is het er echter niet mee eens en heeft dit in haar vonnis duidelijk gemaakt.

Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof nog een bijkomende oorveeg uitgedeeld: Duitse grondwetinstanties en overheden mogen noch bij het in stand komen, noch bij de uitvoering van de ultra-viresmaatregelen meewerken. Ze zijn zelfs verplicht – in het geval van duidelijke bevoegdheidsinbreuken door EU-instanties – te streven naar de de opheffing der maatregelen. De Duitse federale regering en de Duitse nationale bank moeten binnen drie maanden het ECB-schuldenopkoopprogramma controleren en de resultaten voorleggen. Tot dan is de Duitse bankwereld elke medewerking aan het PSPP verboden.

Ook wanneer financiële experten ervan uitgaan dat het de ECB niet moeilijk zal vallen de verhoudingen der PSPP genoegzaam te documenteren en bijgevolg toch de toelating te krijgen, heeft het vonnis van het Grondwettelijk Hof verstrekkende gevolgen.

  1. de aankondiging van Mario Draghi (2012) dat de ECB al het nodige zou ondernemen om de euro te redden („whatever it takes”) is dan toch op grenzen gestoten.
  2. het Duitse Grondwettelijk Hof heeft met haar vonnis duidelijk gemaakt dat de EU, ondanks de voortschrijdende integratie, nog steeds een statenbond van onafhankelijke naties is en geen bondsstaat, de “Verenigde Staten van Europa”, zoals Vrhfstdt zo graag zou willen gerealiseerd zien. (…)

Kortom: Het Duitse Grondwettelijk Hof accepteert een voorafgaand vonnis van het EUropees Hof niet. Welke etiket krijgt de ECB-opkoop van staatsleningen? Is het veroorloofde geldpolitiek (Europees Hof)? Of is het voor de ECB verboden economische politiek (Duits Grondwettelijk Hof)? Het Duitse Grondwettelijk Hof – zoals alle andere grondwettelijke nationale rechtbanken – moeten kunnen fungeren als noodrem, als recht “op het laatste woord”. Voorwaarde is dat duidelijk aangetoond kan worden dat het EUropees Hof de bal compleet misslaat. Want dan telt zo’n EU-vonnis niet. Voor het eerst heeft het Duitse Grondwettelijk Hof van die competentie gebruik gemaakt. Het EUropees Hof heeft haar taak verzuimd de ECB te controleren, omdat het geen rekening gehouden heeft met de economische gevolgen van de uitvoering van het PSPP-programma.

Lees ook: Was das Karlsruher Urteil zu den Anleihekäufen für EZB und Bundesbank bedeutet

De Duitse Grondwet is geen vodje papier

Bundesverfassungsgericht Filesharing 1BvR2557-17 - new-media-law.net

Het hoogste Duitse gerechtshof – het Bundesverfassungsgericht – (Grondwettelijk Hof) heeft beslist dat de ECB (… en bijgevolg ook de Duitse nationale bank) gedeeltelijk tegen de Duitse grondwet handelt als zij staatsleningen (schuldpapieren) van zwaar schuldbeladen EU-landen opkoopt om deze uit de wind te zetten. Het vonnis wordt gemotiveerd: noch de Duitse regering, noch de Bundestag (parlement) hebben de ECB-beslissingen gecontroleerd en goedgekeurd. Daarmee overschrijdt de ECB haar bevoegdheden.

Voor het eerst sinds haar bestaan stelt het Bundesverfassungsgericht dat handelingen en beslissingen van EUropese instellingen blijkbaar niet door de bevoegdhedenorde gedekt zijn en bijgevolg in Duitsland niet kunnen omgezet worden, ergo zgn. “ultra vires-maatregelen”. M.a.w. de ECB heeft zichzelf een macht toegekend die ze niet heeft. Ter verduidelijking: de ECB heeft bij het schuldenopkoopprogramma verzuimd de verhouding tussen risicovolle staatsleningen, met zware economisch-politieke gevolgen voor quasi heel de EU-bevolking, en een voldoende democratische controle van deze maatregelen aan te tonen.

Gezien het ECB-miljardenprogramma m.b.t. de coronacrisis werd op dit vonnis met spanning gewacht.

Het Bundesverfassungsgericht maakte echter ook duidelijk dat er over de actuele hulpmaatregelen niet geoordeeld werd en realiseert zich dat in deze moeilijke tijd – waarbij de EUropese solidariteit zoals nooit tevoren onder druk gezet wordt – het vonnis initieel op ergernis zal stuiten, maar dat de plicht bij de regering en de Bundestag ligt een gedegen onderzoek naar b.g. verhoudingen als gevolg van het ECB-programma te doen.

U kan zich hier door heel het vonnis worstelen. Onze redactie gaf slechts de summiere motivering van het vonnis. M.a.w. de ECB – de EUropese Centrale Bank – staat niet boven de Grondwet der EU-lidstaten. Benieuwd hoe en of Merkel hieraan gevolg zal geven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is EUSSR.jpg

De reactie van de Europese Unie op de uitspraak van de Duitse grondwetsrechters is bijna even arrogant en uit de hoogte als die van extremistische federalisten zoals Guy Verhofstadt. De EU-Commissie stelt dat de beslissingen van haar eigen Hof bindend zijn voor alle nationale rechtbanken. M.a.w. het Duitse Grondwettelijk Hof kan de hoogste boom in!

Vrhfstdt twitterde op zijn eigen diplomatieke wijze:

Guy Verhofstadt@guyverhofstadt· I am puzzled by the decision of the German Constitutional Court for three reasons: (1) The court states that the ECB is … too independent! https://bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.htmlGuy Verhofstadt@guyverhofstadt·

(2) If every Constitutional Court of every member state starts giving its own interpretation of what Europe can and cannot do, it’s the beginning of the end. The EU’s constitutional watchdog is the European Court of Justice and that’s the way it should remain!Guy Verhofstadt@guyverhofstadt·

(3) Clearly, now that the German Constitutional Court tries to cut the wings of the ECB, the European Commission has to take its political responsibility and come forward with a bold trillion sized Recovery and Reconstruction plan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Verhofstadt-I-have-dream-1024x668.jpg

Hij stelt dat hij nogal in de war is wegens drie redenen (vrije vertaling):

  • Het Hof stelt dat de ECB te onafhankelijk is!
  • Als elk Grondwettelijk Hof van elke lidstaat ermee begint haar eigen interpretatie van de EU-bevoegdheden te geven, dan is dat het begin van het einde. De waakhond van de EU is het het Europees Hof en daarmee basta!
  • Het is duidelijk: nu het Duitse Grondwettelijk Hof de vleugels van de ECB wil kortknippen, moét de EU-commissie haar verantwoordelijk nemen en een gedurfd miljardenzwaar Herstel- en Reconstructieplan erdoor drijven.

M.a.w. schaf de regeringen, de parlementen, de rechtbanken der EU-lidstaten gewoon af. De EU neemt het boeltje over!

EU-Stasi

Duitsland terug naar de DDR – STASI – FREESURIYAH

Wilt u deze zomer nog op vakantie kunnen gaan, wilt u nog kunnen reizen, dan zal u volgens de blauwe EU-commissaresse voor Mededinging, tevens EU-vice-voorzitster, Margrethe Vestager, een spionageprogramma op uw smartphone moeten installeren. Maak u echter geen zorgen, de EU zal dat wel eventjes voor u regelen.

EUObserver: Vestager pushes tracing apps as key for summer holidays

Willen we dit? Laten we toe dat de overheid, zij het op EU of nationaal niveau, een draaiende camera in ons leven brengt, ons leven bepaalt “voor ons eigen goed”, zoals dat heet?

En hoe moet het dan als je geen smartphone bezit? Een verklikker-microchip in je lichaam laten plaatsen?

Is dit de samenleving van de toekomst? Laten we niet naïef zijn… de EU is niet bezorgd om onze gezondheid. En wat betreft de aanvaardbaarheidstactiek: het wordt aangepraat als zijnde gemakkelijk, comfortabel, veilig…enz… Wat is de volgende stap… dat de chip de gastheer stuurt zoals Big Brother het wenst? Zijn we nu paranoïde?

Er worden in Zweden zelfs Tupperware-ontmoetingen georganiseerd waar bij een drankje en hapje een microchip ingeplant kan worden.

De-Balie

Lees hier meer.

Vraagje

Moet een land dat zijn bevolking vraagt om zelf mondmaskers te maken nog aan ontwikkelingshulp doen? Of komen we zelf in aanmerking voor ontwikkelingshulp van landen zoals bv. Marokko?

Image

Ter informatie: de EU besloot Marokko een handje te helpen. Bijgevolg hebben zij maskers. 100 maskers kosten daar 80 dirham = 7.42 euro. Onze apotheker verkoopt ook maskers, voor 7 euro krijg je er vijf (5)… (maximum aantal per persoon).

The EU did indeed pledge €450 million in aid to help Morocco counter the coronavirus, a joint EU-Moroccan statement seen by Reuters said on Friday (27 March).

The bloc will offer €150 million immediately to a special fund created by Morocco to respond to the crisis, while the rest will be allocated to help the country meet financial challenges related to the pandemic, it said.