Duidelijk, toch?

Het voordeel van de duidelijkheid: gisteren stemden alle andere partijen tegen ons voorstel om de toetredingsonderhandelingen met Turkije DEFINITIEF te stoppen en de geldkraan dicht te draaien. Ons standpunt is glashelder: Turkije behoort NIET tot Europa. Vandaag niet, morgen niet!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 6 mensen, lachende mensen, tekst

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Afbeeldingsresultaat voor gerolf annemans

Gerolf Annemans: “Nog in maart jongstleden pleitte ik in het Europees Parlement voor de onmiddellijke stopzetting van de zogenaamde pre-toetredingssteun aan Turkije. Tevergeefs. Een ruime meerderheid keurde het rapport van Fleckenstein goed en de miljarden bleven stromen.”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Waar gaan EU-miljarden voor Turkije naartoe? Rekenkamer is kritisch

De financiële steun van de Europese Unie aan Turkije heeft nauwelijks rechtsstatelijk effect in het land. Tussen 2007 en 2020 ontvangt Turkije als pre-toetredingssteun meer dan 9 miljard euro om de rechtsstaat in lijn te brengen met regelgeving in de EU.

Tot nu toe heeft dat weinig effect, concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport over de pre-toetredingssteun. Lees verder…

De toekomst ziet er niet goed uit…

Afbeeldingsresultaat voor eu immigration

… met deze Zweedse EU-commissaris voor migratie…

We mogen migratie niet zien als een bedreiging van onze veiligheid, zegt Ylva Johannson (socialiste). Zij wil een nieuw pact – lees een verdelingssysteem waartegen de EU-lidstaten geen verweer hebben – tot stand brengen.

Van alle mogelijke kandidaat-commissarissen voor “migratie” is het bijzonder cynisch juist deze Zweedse madame eruit te pikken. Immers: Zweden is intussen bij vriend en vijand berucht voor de (on)veiligheid te wijten aan de ongebreidelde toestroom van migranten.

Dode EU-mus?

Is EU-akela Ursula een nazi-wolvin in schaapskleren? Heeft zij heel de poco EU-wereld om de tuin geleid? Wat bezielde haar om het commissariaat “Migratie en aanverwante besognes” te herdopen in “Het beschermen van onze Europese manier van leven”?

Hoop doet leven, dachten wij, toen we vernamen dat de bijna gebuisde Ursula ons onverwacht blij verraste met een welgekomen nieuwe wind in de EU-torens. Te vroeg gejuicht. Onze hoop bleek ongegrond.

Kandidaat-commissaris Schinas gaf duidelijkheid in zijn ‘sollicitatiebrief’ aan het parlement dat in de EU alles draait om ‘het respect voor menselijke waardigheid, in een samenleving waarin pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, gerechtigheid, solidariteit en gelijkheid overheersen […] Een Europeaan zijn betekent het beschermen van de meest kwetsbaren in de maatschappij, zowel hier als in het buitenland’.

Er zijn nog zekerheden in het leven…

Verneem hier meer.

Rijk Duitsland, arm Roemenië… of?

Gerelateerde afbeelding

Een veelzeggende maatstaf voor de welvaart van een bevolking is het zgn. “eigendomsquotum”, m.a.w. hoe groot is het percentage inwoners dat binnen hun eigen vier muren leeft? In het arme Roemenië: 97%. Of slechts 3 op 100 Roemenen moet een woning huren. Roemenië bekleedt daarmee de eerste plaats van huiseigenaren in Europa. In het eveneens “arme” Slovakije en in Hongarije bereikt het aantal eigen-woning-inwoners 90%, in Spanje 83 %, Portugal 75% en in Italië 72%. Gemiddeld percentage in Europa: 70%, waarmee G.B. mooi in het midden zit.

Tot zover de goed-nieuws-show. In het welvarende Duitsland woont (volgens verschillende bronnen) 41 tot 45.5% in hun eigendom. De hoofdstad Berlijn (… met de grootste huurproblemen) zit helemaal in de dieperik: 14.2%. Minder dan de helft der Merkellanders heeft een eigen woning, een pak minder dan het Europese gemiddelde. En met dit cijfer staat Duitsland helemaal onderaan de lijst der eigen-huis-bewoners. Reden: het te kleine aandeel eigen-kapitaal voor de aankoop. Men moet 20% tot 30% van de koopprijs gespaard hebben, m.a.w. een behoorlijk eigen aandeel vooraf. Slechts 11% der huurders slagen erin meer dan 50.000 euro (dikwijls nog te weinig) te sparen om een woning te kunnen kopen. De stijgende immo-verkoopprijzen en de belasting op het verwerven van immobiliën verhogen de som die de kandidaat-kopers moeten op tafel leggen.

Nog altijd zijn er grote verschillen tussen oost en west én tussen de verschillende inkomensgroepen. In de oude regio BRD (West-Duitsland) 49%; in de voormalige DDR (Oost-Duitsland) slechts 33%. Met eenzelfde ongelijkheid bij hun lonen.(…) (…)

In het land b is 71.3% eigenaar van hun woning. In Vlaanderen 72%. In de niet-stedelijke regio’s: 80%; in grote steden 45%. Wij hebben wel het grootste aantal kamers per persoon: nl. 2.2 (gemiddeld 1.6). Meer cijfermateriaal vind u hier.

Wij gaven met z’n allen 15 miljard euro aan Oekraïne

Gerelateerde afbeelding

Donald Trump verklaarde geen enkele dollarcent meer in Oekraïne te zullen steken omdat anderen dat ook niet doen. Vooral de EU nam hij in het vizier.

De EU ontkende de aantijgingen. En bevestigde tijdens de laatste vijf jaar ca. 15 miljard euro in de vorm van giften, subsidies, steun en leningen (… terugbetaling met Sint Juttemis?) aan Vrhfstdts favoriete vakantieland overgemaakt te hebben.

Oekraïne maakte van corruptie een staatsgodsdienst, een nationale sport, een cultuur. U kan de cijfers nagaan bij https://tradingeconomics.com/ukraine/corruption-index.

Nochtans bleef Vrhfsdt keer op keer herhalen: “Het is daar net gelijk bij ons.”

Moeten we nu gerustgesteld zijn? Maak kennis met het museum van corruptie, het stulpje van de voormalige Oekraïense president: