Nog meer EU-censuur op komst

De bronafbeelding bekijkenMinder opruiende taal en méér Europese inhoud in video’s.  EU-lidstaten krijgen 21 maanden om de nieuwe censuurbevelen om te zetten in de nationale wetgeving.

consilium.europa.eu

De Duitse bevolking moet monddood gemaakt worden

De bronafbeelding bekijkenWat niet bekend gemaakt wordt, bestaat niet.  Dat is de theorie achter de sluiting van het discussieforum bij de petitie tégen het Zelfmoordverdrag.  Als drogredenen worden  “opruiend taalgebruik” en “samenzweringstheorieën” aangevoerd.

De beslissing werd door de oude, regeringsvriendelijke, partijen genomen – naar verluidt op verzoek van de overwerkte federale ambtenaren, die de petitie met een adelaarsoog volgen.  Kortom, we vernemen: “Op de internetwebstek van de Bundestag (fed. parlement) is geen plaats voor haatpropaganda, racisme, gefantaseerde complottheorieën en anti-democratisch gedoe.”  Alle begrippen zijn flexibel te beoordelen.

De aangevoerde begrippen doen juridisch niet ter zake.  Haat is een gevoel dat even moeilijk verboden kan worden als liefde.  Er wordt lukraak met “verboden” begrippen gegoocheld opdat deze in de strijd tegen “anti-democratische” partijen kunnen gegooid worden en de tegenstanders in een slecht daglicht stellen (… racisten… foei!).

Wie met de  moraalridders van de petitiecommissie kennis gemaakt heeft, weet dat de medewerkers geen zin hadden in de toegevoegde werklast en/of dat ze het met de politieke mening der reageerders niet eens zijn.

De petitie is een doorn in het oog van de regeringspartijen.  Sinds dagen wordt de petitiewebstek gesaboteerd, is slechts na heel veel geduld toegankelijk, valt af en toe uit wegens te zware belasting…  Merkel weet hoe ze haar volk met de haar goed bekende Stasimethoden kan monddood maken.  Censuur en bedreigingen tegen de vrije meningsuiting, onder het mom van “publicatie kan de interculturele dialoog belasten”.

Vandaag wordt er betoogd tegen het Zelfmoordverdrag aan het Brandenburger Tor.  Als die betoging niet wegens mogelijke overlast – lees: gewelddadige tegenbetogingen van Antifa onder het motto van “een sein geven tégen racisme en nazipraktijken” – verboden wordt.

 

Wat als…

De bronafbeelding bekijken… China – na de goedkeuring van het Zelfmoordverdrag – op het idee komt de ca. 1 miljoen Oeigoeren – radicale moslims! – die in zgn. heropvoedingskampen zitten, een ticket naar EUropa te bezorgen? Soros zal die rekening graag op zich nemen.  En dan hebben we het nog niet gehad over de 19 miljoen Oeigoeren buiten de heropvoedingskampen in de Xinjiang regio

China heeft dan een probleem minder (video). Heel de westerse goegemeente steekt herhaaldelijk het vermanend vingertje op wegens de schending van hun mensenrechten. Ter herinnering: in het noorden van Syrië, de enclave Idlib, behoort die groep tot de meest haatdragende extremistische “rebellen”groepen, waar niemand blijf mee weet. Turkije wil ze niet, schoof ze af naar Noord-Syrië, China wil ze niet terug, het Russisch-Syrische rehabilitatie/verzoeningsprogramma is boter aan de galg.

China – intussen een belangrijke handelspartner in talrijke EU-landen – heeft de economische macht de immigratiepact-goedkeurende EU-landen onder druk te zetten en hun Oeigoeren op weg naar een “geregelde” immigratie, lees bezetting, van de Gutmenschenstaten te sturen.

Als Soros de factuur niet opneemt, dan is de kans dat de Oeigoeren niét komen veel kléiner dan de kans dat een door China gefinancierde NGO de opname van de “vervolgde” Oeigoeren eist met schokkende, hartbrekende foto’s van hulpbehoevende kindjes, die vervolgens omwille van humanitaire redenen, samen met heel hun uitgebreide familie, op het eerste vliegtuig gezet worden om hier van een win-for-life te genieten.   Waarbij we ons zelfs de vraag niet moeten stellen, of wij hen dan wel kunnen “heropvoeden”.   We passen ons immers aan…

Als zelfs Grüne jongens al protesteren tegen justitie in Merkelland…

De bronafbeelding bekijkenAlleen al in Baden-Würtemberg telt men 30.000 niet uitgevoerde arrestatiebevelen tegen “vluchtelingen”. ..  in totaal in heel Merkelland 175.000…  en toch moet het Zelfmoordverdrag door de strot der Duitsers geduwd worden…

En vanaf wanneer wordt een asielzoeker uitgewezen, is hij zijn erkenning kwijt, en wordt hij eventueel nog “slechts” geduld?

Met een puntensysteem wil de politie op tijd “herkennen” of en wie crimineel wordt.  Wie van Merkels beschermelingen 60 punten op zijn kerfstof heeft, wordt uitgewezen… Se non è vero…

Als een slechte weersvoorspelling publiceert Der Spiegel voor betalende abonnees het puntensysteem, vergeet echter niet te vermelden dat “slechts een kleine minderheid” chronische criminele neigingen heeft.

1 punt voor bv. diefstal of zwart rijden (kleine misdrijven die door de vingers gezien worden, 10 punten voor minder speelse zaken, zoals drugshandel, waarop minstens een jaar gevangenissraf staan, 70 punten worden pas uitgedeeld voor zware criminele feiten waarop normaal gezien een levenslang vonnis uitgesproken wordt, zoals bv. voor moord.    Als Mutti’s beschermeling 60 punten bijeen geraapt heeft, dan kan het eventueel* tot een verwijdering van het Duitse grondgebied komen.  Zo kan hij bv. 59 keer iemand overvallen en beroven, want hierop staat slechts 1 strafpunt per roofoverval, of 6 keer veroordeeld worden voor drugsfeiten, of eveneens 6 keer iemand halfdood slagen.

*Eventueel… want als de man afkomstig is uit oorlogsgebied, dan wordt hij vanzelfsprekend niet naar zijn thuisland gebracht, kwestie van hem niet in gevaar te brengen.  Dan verandert zijn status in “geduld”…

 

 

 

Duidelijk toch: we moeten onze soevereiniteit opgeven.

Merkel wil dat ze onze soevereiniteit opgeven. Wat drijft haar?  Of beter: wie betaalt haar?  Welk postje wacht haar na het kanselierschap?

Is het toeval dat Soros dit weekend naar Brussel komt voor een onderonsje met de grote voorstander van een zo groot mogelijke rassenmengeling, Frans Timmermans?  Waarbij men zich ook de vraag kan stellen aan welke lokkertjes hij toegegeven heeft. (…)

De bronafbeelding bekijkenKomt Soros met een dikke portefeuille om de twijfelende landen omtrent het Zelfmoordverdrag met financieel-aantrekkelijke argumenten te overtuigen het alsnog goed te keuren?  Of – als dat niet lukt – met welke chantagemiddelen?  Hij heeft tenslotte bij herhaling beloofd “nationalisme” te zullen bestrijden.  (…)

Met een Merkeliaans-typische drogredenering, zijn wij volgens Merkel niet meer “het volk”.  Het volk dat zijn de mensen die in het land leven, gewenst of ongewenst, legaal of illegaal, brave belastingbetalers of criminelen, resp. terroristen.  “Globalisme is het doel. Samen met de VN en de EU.  Compromissen sluiten is de nieuwe bijbel koran.  Want pas dan kunnen onze eigen belangen het beste gediend worden.”

Naties hebben niets meer te zeggen.  De VN en EU hebben onze zaakjes overgenomen.

Tijdens een Saar- CDU-partijdag toonde ze zich bezorgd om het toenemende nationalisme met de verwijzing naar de erfzonde “Hebben we dan niets geleerd uit het verleden?”.  Vrhstdt deelt trouwens Merkels bezorgdheid: zie video.

 

De vloek van de visumvrijheid…

De bronafbeelding bekijken… of de zegeningen van de EU… kies zelf maar…

In Merkelland kon men een forse stijging van asielaanvragen uit Georgië noteren.  Dit jaar overstegen de aanvragen deze van de Turken en belandt het Prachtland uit de Kaukasus op plaats zes van economische toeristen, die niet van plan zijn na drie maanden verblijf met een toeristenvisum huiswaarts te keren.

Van de 6340 asielprocedures die in 2017 in Merkelland op hun asielgehalte beoordeeld werden, konden slechts 130 met een positieve – al dan niet tijdelijke (die in de praktijk eeuwigdurend is) verblijfsvergunning rekenen.  M.a.w. ca. 2% der aanvragers worden geacht “bescherming” nodig te hebben.  Raar fenomeen: Georgië wordt algemeen als het meest democratische land uit de regio beschouwd (… wat niets te betekenen heeft… wij Vlamingen zijn ervaringsdeskundigen in de constellatie “belgië”…),  het droomt van een EU-lidmaatschap én zou bovendien een gewillig nieuw lid van de NAVO in de toekomst willen zijn.

Om deze redenen werd de visumplicht door de EU-bonzen afgeschaft.  “De Zuid-Kaukasus is een strategische regio van de EU, met dewelke we goede relaties moeten onderhouden”. Intussen gaan er stemmen op om – wegens de toevloed van Georgische “vluchtelingen” – of het nieuwe mechanisme, dat de visumvrijheid eventueel tijdelijk kan opschorten, zou moeten geactiveerd worden.  Dit kan worden in gang gezet bij een duidelijke stijging van ongegronde asielaanvragen of wanneer de nieuwkomers voor een veiligheidsprobleem zorgen.  En/of.  Bij de Georgiërs zijn beide redenen van toepassing.

Echter… u raadt het… de EU-commissie ziet dit liever niet gebeuren: “een diplomatieke atoombom”.  Die wil eerst proberen of het misbruik door “een betere samenwerking” met de Georgische regering kan ingedamd worden.   Zo zou de Georgische regering de EU beloofd hebben bv. een publieke ontradingscampagne op te starten.  Een poging Georgië bij de lijst der veilige herkomstlanden in te delen, waardoor geweigerde asielbedriegers vlotter naar hun vaderland kunnen uitgewezen worden, werd door de Duitse Groenen echter geblokkeerd.

Na het opheffen van de visumplicht voor Georgiërs in 2017 verdrievoudigde in Merkelland het aantal tafelschuimers uit Georgië.  In 2017 tot op heden 3000 aanvragen,  met een voorkeur voor NRW en Saksen.  Geef ze eens ongelijk: de plaatsvervangende voorzitter van de SPD in Dresden illustreerde:  Een asielzoeker krijgt van de Duitse staat (… en van de belastingbetalers) een gratis woning en ca. 400 euro zakgeld.    Volgens Duitse maatstaven eerder bescheiden.  Een koppel: 800 euro.  M.a.w. het viervoudige van het doorsneeloon in Georgië.  Een vliegticket richting Merkelland is dan geen slechte investering voor een mogelijke win-for-live.  Bovendien zonder kosten aan mensensmokkelaars.

In september en oktober vlogen twee chartervliegtuigen met ca. 100 Georgische burgers van Leipzig naar Tiflis.  De kosten voor een uitzetting van immigranten met een chartervlucht belopen ca. 95.000 euro.  Volgens info van het Saksische binnenministerie bevinden zich in hun Bundesland momenteel nog 511 Georgische staatsburgers, wiens asielaanvraag geweigerd werd.

En… als klap op de vuurpijl een niet onbekend gegeven – volgens het Saksische justitieministerie is het aantal Georgische gasten in de gevangenissen buitengewoon hoog.  Georgië staat op plaats vier, na Polen, Tunesië en Libië.  De kosten voor vertalingen hebben zich vervijfvoudigd in een periode van drie jaar.  De Georgische taal hoort tot de talen, waarvoor een stijgende vraag is bij tolken van de politie, rechtbanken en ziekenhuizen.  (…)

Ook in dit land noteert men soortgelijke problemen als in Duitsland.  De titel van het artikel: “De EU slaat alarm over stroom Georgiërs en Albanezen” is misleidend.  Niet de EU, wel de populaire asiellanden, maken zich zorgen.