Wrijf het er nog maar eens in…

Afbeeldingsresultaat voor europe is not white

Joacine Katar-Moreira, afkomstig uit het Prachtland Gu!née Bissau, is een extreem linkse kandidaat-vertegenwoordigster van het Portugese volk in het EU-parlement. Wie voor haar stemt, is het eens met haar stellingen:

“Europa is niet blank.
Er is geen democratie in Europa… zonder etnische minderheden.
Er is geen democratie in Europa… zonder zwarte vrouwen op het podium.
Er is geen democratie in Europa… zonder billijkheid (eigendomsherverdeling) en gelijkheid.
Er is geen gelijkheid in Europa… zonder de stemmen van de minderheden… en ik zie er hier niet veel van.
Dus ik weet niet of “mijn” Europa.. ook “uw” Europa is.”

Onze redactie kan haar geruststellen: “ons” Europa is niet “haar” Europa.

Een klein lichtje in de immigratieduisternis

De Italiaanse binnenminister, Matteo Salvini, weet wat hij wil: door consequente maatregelen, die in hoofdzaak tegen bootmigranten gericht zijn, heeft hij de immigratiecijfers in Italië met 80% doen verminderen.

Dit en veel meer staat in het jaarverslag 2018 dat door het DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza), de nationale veiligheidsafdeling van het binnenministerie, aan het parlement voorgelegd werd. O.a. ook dat het “criminele beleid” van de massa immigratie nog steeds behouden blijft.

Eigenlijk moet men zich ter bevestiging hiervan slechts de vraag stellen: waar komen de talrijke, tientallen kilo’s zware rubberen opblaasbare boten vandaan, waarmee de vooruitziende “drenkelingen” zich vanaf de Noord-Afrikaanse kust naar een “reddingsboot” begeven? Dat ze die 2000 km door de Sahara gesleept hebben is onwaarschijnlijk. Ergo: ze liggen op de vertrekplaats gereed voor een volgende lading gelukzoekers. Zo vermeldt het verslag de betrokkenheid van de Soedanese maffia in de oase Koefra, van waaruit ze de migratiestromen uit de Hoorn van Afrika organiseren en geeft inzicht in de nevenbranche, waarbij veelbelovende immigranten opgesloten en hun familie gechanteerd worden opdat deze een losgeld betalen.

Hiervoor zijn naast een vlot lopende organisatie ook omvattende investeringen nodig. Voor deze accepteert men graag financiële steun van niets vermoedende sympathisanten. Vooral de welkomlobby heeft boter op het hoofd. Een opvallende sponsor is bv. de Münchener kardinaal Reinhard Marx, die voor de “drenkelingenredding”‘ 50.000 euro uit de kerkbegroting vrij gemaakt heeft. De bedragen die Soros uittrekt zijn vanzelfsprekend van een heel andere orde.

Anderzijds brengt de mensensmokkel op zich ook een behoorlijk bedrag in kas. Niemand werkt graag gratis; zeker de twee Afrikaanse maffia organisaties niet die zich op de mensentransportbranche gestort hebben. De Italiaanse journalist Daniele Pozzati reageerde op het verslag: “De acties van criminele organisaties en netwerken bevatten alle fases van de handel: het publiceren van het aanbod – de dienstverlening – in sociale media, waarbij zowel de afstanden, de transportmogelijkheden, de tarieven en betalingsmethodes als de ondersteuning in de bestemmingslanden aan de geïnteresseerde wereldreizigers bekend gemaakt worden.” De Camorra zou verschillende kampen in Zuid-Italië “beheren”.

Daar bovenop zijn er binnen en rond de smokkelhandel contacten met het islamitische extremisme. Volgens het onderzoek van het DIS is het risico niet denkbeeldig dat “illegale immigratiekanalen voor het transport van extremisten uit de Sahara naar Europa gebruikt worden”. Deze infiltratie zou “sporadisch en niet structureel” aanwezig zijn.

Het DIS vermeldde de ontmaskering van een criminele organisatie van Tunesiërs, Marokkanen en Italianen. Deze groep was volgens het DIS zowel in het Tunesische Nabeul als in de Siciliaanse provincies Palermo en Trapani actief: “Djihadisten, die op het internet met radicale propaganda actief zijn, vinden we ook terug bij deze criminele organisatie”. Het ging daarbij in hoofdzaak om de levering van vervalste documenten.

Kortom: het immigratiesysteem bestrijkt zowel het islamitische extremisme, de maffia organisaties met verschillende nationaliteiten, de illegale smokkelaars als de Gutmenschenverenigingen die de smokkelaars mee financieren… tot zelfs de kardinaal in München. En ja, meestal kennen de talrijke en verschillende partijen elkaar niet, hebben zelfs niet hetzelfde doel voor ogen behalve dan de arme, vervolgde Afrikaanse sukkelaars naar Europa te brengen zodat wij ze hier kunnen soigneren. Maar daarvoor werken ze samen, bewust of onbewust. Als er een schakel uitvalt, verzwakt de ketting.

In het Italiaans wordt de immigratiewaanzin „il business dell’ accoglienza“ genoemd, waar „accoglienza“ met “gastvrijheid” of “opname” vertaald moet worden. Schrijfster Francesca Totolo heeft een boek over de “gastvrijheidshandel” geschreven. Daarin maakt ze nog meer duidelijk: “De VN horen ook tot de immigratiehandel”, verwijzend naar het “Project Replacement Migration” (2000). In dit “project” wordt aanvaard dat de massa immigratie de Europese verouderende bevolking zou moeten vervangen, vooral in Italië en Duitsland. Bijgevolg: een gemeenschappelijk project van de VN, van de EU en de z.g. globalisten met het doel de arbeidskosten te doen dalen en de invloed van de vakbonden te doen inkrimpen”.

Afbeeldingsresultaat voor "Project Replacement Migration"

Het opvallende succes van Salvini – -80% illegalen – doet denken aan het gewenste resultaat – de sluiting van de Balkanroute – van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Noch hij, noch Salvini krijgen daarvoor dankbetuigingen van de politieke elite in de EU-commissie of bij individuele lidstaten. Integendeel.

Notre Dame: geen “alleenstaand geval”

Aartsengel Michael en de duivel wegen de zielen tijdens het Laatste Oordeel: Notre Dame, midden portaal, westelijke vleugel

Gisteravond met verbijstering – hoewel niet verbaasd – naar de beelden van de brandende Notre Dame gekeken. Niet verbaasd, omdat onze redactie al jaren een dergelijke ramp min of meer verwachtte. En in Barcelona bleef de Sagrada Familia slechts gespaard omdat een doe-het-zelf-kluns van een terrorist er niet in slaagde zijn opdracht uit te voeren. We houden ons hart vast voor bv. de O.L.V-kathedraal van Antwerpen, Sint Rombouts in Mechelen en talrijke andere monumenten met kunstschatten uit een rijk christelijk-historisch verleden.

Niet verbaasd. Inderdaad, de branden in kerken worden angstvallig zo diep mogelijk in de politiek-correcte catacomben begraven. Maar als er ergens in het portaal van een moskee een varkenskop gevonden wordt, dan gaat heel de weg-met-ons meute onmiddellijk op islamofobenjacht. Kerkbranden en -vernielingen zijn inderdaad niet langer exclusief voor een islamitisch land, waar christenvervolging tot de nationale sport behoort. Wie de derde wereld naar hier haalt, wordt zelf een derde wereld.

Niet verbaasd omdat Pasen samen met Kerstmis, de dood, verrijzenis en geboorte van Christus, de hoogdagen der christelijke kerken betekenen. De Goede Week en de Advent… uitgelezen data voor “alleenstaande gevallen”.

Niet verbaasd. Omdat zij onze cultuur niet aanvaarden. Omdat zij die zelfs verwerpen. Omdat zij ons haten. Omdat zij zich perfect realiseren dat wij meer in onze mars hebben dan zij in hun Prachtlanden. En dat is bijzonder beledigend voor hun eergevoel.

Niet verbaasd. Omdat zoveel toeval, geen toeval meer is. Omdat de lijst met brandhaarden in kerken – daarnaast heb je ook nog de talrijkere vernielingen en met uitwerpselen besmeerde muren – opvallend langer en langer wordt. In Frankrijk zouden er elke dag 2 kerken delen in b.g.ongewenste “aandacht”. Volgens PI-News mocht Frankrijk verleden jaar 1063 aanvallen in diverse vormen op christelijke kerken tellen: 17% meer dan 2017, toen er ‘slechts’ 878 geregistreerd werden. Geregistreerd. Hoeveel in werkelijkheid? En gewoonlijk “tast men in het duister” of gaat het om “jongeren”, die niet weten wat ze doen. (Lucas 23)

Niet verbaasd. Bij dakwerken moet je nu eenmaal bijzonder voorzichtig zijn. Een ongelukje is snel gebeurd…

Een vluchtige blik op YT met als zoekopdracht “france incendie église” brengt binnen enkele seconden een groot aantal filmpjes met branden en/of vernielingen, resp. ontheiligingen:

Fontainebleau 2016: Bewezen brandstichting in twee kerken met verschillende brandhaarden: https://youtu.be/ZYvwErLkhJU

Lavaur februari 2019: Brandstichting en vernielingen. https://youtu.be/K1p41KhYy7A
In deze regio werden in één week tijd werden vijf kerken beschadigd, ontheiligd, in brand gestoken. Daders onbekend.

Rennes september 2001 en opnieuw op 31 juli 2018. Zware brand, toren ingestort. Oorzaak: misschien iets met de elektriciteit, maar men is niet zeker. https://youtu.be/9uQqc0UozqI

Gerstheim in de Elzas 2011. Kerk quasi compleet uitgebrand. Geen kerk ter beschikking met Kerst. Oorzaak: waarschijnlijk iets met elektriciteit, maar de oorzaak benoemen is “delicaat”. https://youtu.be/miJsjtbZ7V8

Bordeaux juni 2018: brand begon in de sacristie. Oorzaak: ? https://youtu.be/b84tErqjYkE

Trémel juni 2016: compleet uitgebrand. Oorzaak: ? https://youtu.be/CBdJFLiDk6I

Zuydcoote november 2016: brand en vernielingen. Duidelijk dat hier geen elektriciteitspanne of blikseminslag verantwoordelijk was. https://youtu.be/L00fCZpL540

L’Ile Bouchard september 2015: Bewezen brandstichting. https://youtu.be/1Pcjk9NU7Qg

Nantes maart 2017: Bewezen poging tot brandstichting. https://youtu.be/3ixzSf-8QHY

Nantes juni 2015: Mogelijke oorzaak: restauratiewerken aan het dak. https://youtu.be/CJODVePYAe8

In Duitsland en Oostenrijk ziet het er niet veel beter uit. De grotenorde ligt er anders, maar het aantal “accidentjes is wel zeer hoog”.

Lees ook:
European Churches: Vandalized, Defecated On, and Torched “Every Day”

Vorige bijdragen:Maaßen: “Ik kreeg koude rillingen”

Afbeeldingsresultaat voor Maaßen cartoon

De Hongaarse staatstelevisie zond een 24 min. durende gesprek met de voormalige Duitse veiligheidschef Hans-Georg Maaßen uit. In Merkelland is hij – zoals algemeen bekend – persona non grata sinds hij Merkels leugenfabriek aan de kaak stelde. Hij waarschuwt voor een volgende immigratiegolf, waarop de Bundesrepublik niet voorbereid is en ook nauwelijks iets onderneemt om deze te verhinderen.

N.a.v. van dit gesprek hield de FAZ een enquête of de Duitsers het met hem eens zijn over de “taboe” thema’s, die na de lokroep van de Mutti Lorelei – “Wir schaffen das” – in Duitsland, en in het zog ook in ons land, plotseling opdoken. En ja hoor, 2/3 van Merkels medeburgers geven Maaßen gelijk. De Duitse tv-zenders vonden allicht niet opportuun hierover te berichten. U kan het volledige gesprek in de tweede video bekijken. Ondertiteling en geautom. vertaling via icoontjes onderaan.

Marokko is het nieuwe Libië

Lauren Southern maakte een reportage over de mensensmokkelaars die vanuit Marokko “vakkrachten” naar Spanje brengen. Naar verluidt zouden deze geholpen worden (… o.a. met tips waar en wanneer de kustwacht patrouilleert) door een iemand binnen de Marokkaanse regering.

Dat er veel, heel veel geld, mee gemoeid is, mag blijken uit bijgaande video. Het is ons een raadsel hoe deze zgn. dompelaars 2000… 2500…voor een éénmalig ticket zonder garantie, 4000 euro voor een gegarandeerde aankomst met eventueel verschillende overzetpogingen, kunnen betalen. Hallucinante cijfers. En je krijgt ze niet meer uitgewezen. Nooit meer, want plotseling weten ze niet meer hoe ze heten en waar ze vandaan komen. Hun identiteitspapieren liggen ergens op de bodem van de Mid. Zee.

Volgende maand verschijnt haar documentaire “Borderless” over de migratiekanalen die onder onze neus opereren en zorgen voor een gestage aanvoer van tafelschuimers.

“Eerst onze mensen”

Gisteren hield het Vlaams Belang een pre-verkiezingscongres in Gent onder het motto “Eerst onze mensen”. Ingesloten een videoverslag. De toespraak van Gerolf Annemans (… een begenadigd schrijver en spreker) publiceren wij hieronder onverkort:

“Dames en heren goede vrienden,
Wat een grote eer en wat een groot genoegen is het voor mij hier vandaag, als ouderdomsdeken welhaast, om dus te mogen spreken omringd en overvleugeld door allemaal jonge mensen. Niet alleen onze partijvoorzitter zelf, maar ook de nieuwe jonge generatie die hij nu de laatste tijd steeds meer ontplooit. Applaus daarvoor, Mister President : ik vind het prachtig.

Ik vind het prachtig en het reflecteert ook wat ik steeds meer ondervind langs Vlaanderens wegen. Dat het Vlaams Belang opnieuw zoals weleer de partij van de jonge mensen geworden is. Jonge mensen die terug aansluiting vinden bij de hoop die wij als partij uitstralen, niet alleen het protest tegen de gang van zaken maar ook de hoop, de hoop dat ondanks multicultuur en immigratie, ondanks globalisme en politieke correctheid, ondanks linkse dominantie in de betere en weldenkende kringen, dat ondanks dat alles het tij toch nog kan gekeerd worden.

Ik vind het dus prachtig, dat een politieke partij met jonge mensen de nieuwe tijd wil aanvatten door het tij te keren. Het tij van de Westerse zelfvernietiging keren door middel van een politieke partij die de richting aangeeft waarin dat moet gebeuren. En wat is die richting? Die richting is niet wat ons doorgaans opgeplakt wordt door anderen, door politiek correcte betweters allerhande, is niet “racisme” of “bekrompenheid” of ”achterlijkheid”. Soms worden tot op de dag van vandaag nog gouwe ouwe evergreens uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw bovengehaald : wij zouden nu opnieuw “fascisten” zijn zowaar.

Nee. Stop, lieve linkse dommerikjes. De richting die wij aangeven is niks van dat alles en is in feite heel simpel te onthouden. Twee dingen : onafhankelijkheid en vrijheid.

Daar kom ik u vandaag over spreken, over onafhankelijkheid en vrijheid. Onafhankelijk en vrij hoofdzakelijk ten opzichte van ook twee dingen : ten opzichte van België en ten opzichte van de Europese Unie.

Lees verder