Onze Tom in de EU-praatbarak…

…mét verboden symbool Vlaams Leeuwenvlaggetje… hij krijgt onder zijn voeten… van de EU-Feldwebel met de voorzittershamer:

Helena in ‘t Veld van de beruchte D66 vindt het “wansmakelijk” dat Tom uitbuiting en verkrachtingen vermeldt… U leest het goed: de aantijging van Tom, niet de uitbuiting en verkrachtingen.

Een kennismaking met een teleurgestelde in ‘t Veld, die wil blijven “de toon zetten”:

EU, de wilde weldoener

Nadat de Britten definitief beslist hadden hun eigen boontjes te gaan doppen, kwam de handelsbalans van de EU serieus in de problemen. Een normaal burger, een weldenkend bedrijf, een serieuze overheid past dan de uitgaven aan. Een redenering die de EU hoogmoedig naast zich neerlegt. De resterende 27 lidstaten moeten de Britse bijdrage – vrijwillig? – ophoesten. En daar bovenop moet het EU-budget – onder de deskundige leiding van ene meneer Michel (… we verwijzen naar de financiële gevolgen in het land b) – verhoogd worden U ziet en hoort hem hier in z’n eigen EU-brabbeltaaltje:

Binnenhuis is echter de Italiaanse EU-parlementsvoorzitter het niet eens met EU-Raadsvoorzitter Michel (… u herinnert zich dat het tekort van het land b met Michel als premier ook steeg): “onaanvaardbaar”. Niet omdat hij vindt dat Michel te veel uitgeeft, neen, Sassoli vindt dat het zuiden te weinig krijgt… o.a. om de vluchtelingen op te vangen.

Image

We moeten er nog bij vermelden dat de EU er vanuit gaat dat G.B. dit jaar nog hun EU-bijdrage zal betalen… Wat als blijkt dat er geen onderhandeld echtscheidingsakkoord kan bereikt worden, als het een harde Brexit wordt? We durven er ons spaarboekje op verwedden dat de Britten dit dan wel in eigen land zullen investeren.

Macron vindt dat de “ambities” moeten ingevuld worden:

Image

Een normaal mens doet iets aan de oorzaak. Sluit de grenzen. Stopt met elke strandjutter of gelukzoeker in huis te halen. Zo denkt de EU niet. Wij moeten gewoon meer geld geven… vooral aan het zuiden. Michel heeft ervaring – dat moeten we hem nageven – met transfers naar het zuiden van dit onzalig land.

Deze professor legt de vinger op de wonde: er is geen EU-solidariteitsgevoel. Ieder voor zich. Wat krijgen we voor ons geld? En dan is er nog de bezorgdheid dat het “populisme” in de ontevreden lidstaten zou kunnen groeien… We geven naar verluidt niet genoeg uit aan immigratie, aan het klimaat, aan defensie… een “echte” EUropese taak.

Of de Nederlandse burgers een 60% verhoging van de EU-bijdrage moeten vrezen?

Benieuwd of Rutte voet bij stuk zal houden:

De mening van de Luxemburgse eerste minister: hij vraagt zich af of Michel de tweelingbroer is van David Copperfield… “De meesten van ons – als we hier aankomen – halen ons rekenmachientje boven en vragen hoeveel het gaat kosten… Maar we mogen de talrijke voordelen en deugden niet vergeten. We mogen niet denken en handelen als kruideniers…”

Een gat van 191 miljard euro? “Kruideniersboekhouding”?

Verbaast het u dat de omhooggevallen première van het land b – plaatsvervangend in uw en onze naam – akkoord gaat met de verhoogde bijdrage? Een paar miljoenen meer of minder in het zwart gat van de belgische staatshuishouding… wie windt zich daar nu over op? Voor 1.2 miljard extra per jaar kan men partij-taal-collega Michel toch niet in de rug schieten?

Herman Van Rompuy, em. collega, geeft opvolger Michel goede raad: “Niet opgeven, mensen vergeten gemakkelijk, mensen onthouden het resultaat!”

Hopelijk doen ze dat ook in het stemhokje!

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Deze Vrije Tribune over het fanatisme van de Europese Unie, haar hypocrisie inzake handelsbetrekkingen en de waanzin van haar meerjarenbegroting, raakte in De Standaard en de rest van de Vlaamse poco media niet gepubliceerd.

“Er zijn zo van die toevalligheden. Vorige week behandelde het Europees Parlement op dinsdagvoormiddag, allebei na elkaar, twee vrijhandelsdebatten. Enerzijds een debat naar aanleiding van vier rapporten van Geert Bourgeois over de EU-vrijhandelsovereenkomst en investeringsbescherming met Vietnam. Anderzijds dat over het toekomstige partnerschap met het Verenigd Koninkrijk.

Wat een toonverschil. In het Vietnam-debat brachten de voorstanders van de Europese Unie een ode aan de voordelen voor iedereen van zo’n vrijhandelsovereenkomst. Zelfs over de mensenrechten in dit communistische land moesten we ons niet al te veel zorgen maken. Dat is allemaal veel verbeterd. We moeten open staan voor de wereld en voor de welvaart die ons met Vietnam te wachten staat. Zo’n handelsovereenkomst is zelfs juist een goede zaak voor de mensenrechten.

Maar in het debat over de toekomstige verhouding met het Verenigd Koninkrijk: ho maar. De haat zit er bij de voorstanders van de Europese Unie nog steeds hoorbaar diep in. De specialisten hadden zich voor dit debat verzameld om al de belemmeringen en bezwaren op te sommen om te kunnen komen tot een simpele vrijhandelsverhouding met die Boris Johnson. Als de EU-onderhandelaar Barnier in zijn slotspeech over Johnson spreekt, voegt hij er aan toe “die wij zeer respecteren”, zoals Shakespeare dat in de mond legde van Antonius over Brutus, de moordenaar van Caesar. “And Brutus is an honourable man.” Het legendarisch geworden zinnetje waarmee afkeer en verachting worden uitgedrukt.

Barnier kwam onomwonden tot de conclusie: Groot-Brittannië moet niet denken dat ze hun herwonnen vrijheid zullen kunnen of mogen gebruiken om hun zin te doen. Over alles zal heel grondig en heel lang nagegaan worden of Engeland, Schotland en Wales zich wel aan al de vele door de EU opgezette reglementen en normen zullen houden. Dat gaat allemaal heel lang duren. Veel langer dan 31 december 2020, datum waarvan Boris Johnson zegt dat als de EU dan nog niet akkoord is, er geen akkoord zal zijn. Het gaat dus heel lang duren en Barnier voegde er nog een dreigement aan toe: vanaf dan – indien er geen akkoord is – zullen alle producten uit het Verenigd Koninkrijk behandeld worden als goederen uit gelijk welk ander land.

Samengevat: als het aan de voorstanders van de EU ligt, zal Vietnam beter af zijn dan Groot-Brittannië.

De elite die de Europese Unie beheert, is losgekomen van de realiteit. We wisten dit al langer, maar nu zijn hun weerwraak-gevoelens ten aanzien van de Britten ook bezig hun verstand te benevelen. Vlaamse ondernemers en Vlaamse burgers in het algemeen hebben belang bij een snel en flexibel onderhandeld akkoord met het VK. Geen spelletjes meer alstublieft.

Maar het valt te vrezen dat helaas weer zal geprobeerd worden de ‘strafexpeditie’ in de verlengingen te duwen. De EU-elite is van oordeel dat ze met de creatie van de Europese eenheidsstaat een summum van perfectie aan het bereiken is. Dat een lidstaat het lef heeft gehad het ultieme paradijs de rug toe te keren, is een dermate traumatische gebeurtenis geweest voor deze EU-elite, dat ze sindsdien in een kramp leeft. Een kramp die moet verhinderen dat ook andere lidstaten zouden willen afwijken van het voorziene schema.

Net deze week werd ook de meerjarenbegroting van de EU besproken. Men zou denken dat de EU na de Brexit daar een paar lessen uit zou trekken. Bijvoorbeeld dat het Brexit-gebeuren het gevolg was van een Europese Unie die sinds het Verdrag van Maastricht (en vooral dat van Lissabon) veel te veel hooi op de vork heeft genomen, veel te veel een ongewenste namaak-eenheidsstaat is geworden… Men zou verwachten dat er wat minder bemoeienissen zouden komen, en dat er wat minder verzwakking of opnieuw een versterking van de lidstaten op de agenda zou geplaatst worden. Maar neen hoor: de aanvoerder van de EU-garde, Verhofstadt, kwam tot net de omgekeerde conclusie. Het UK stapte uit de EU omdat er net niet genoèg EU was. Er moet volgens de EU-voorstanders veel méér EU komen die ingrijpt op veel méér domeinen.

Deze strategische beslissing van Verhofstadt en zijn volgers is natuurlijk niet zonder gevolgen. De EU-begroting moet in dat geval serieus worden verhoogd, in plaats van wat je zou verwachten (nu de Britse bijdrage is wegvallen) verlaagd. Van bezuinigingen – in tegenstelling tot in alle andere parlementen en begrotingen – is hier absoluut geen sprake. Urenlang worden er lijstjes opgedreund van waar de EU-elite allemaal geld aan wil gaan besteden. Dat er helemaal geen geld voor is, mag de pret absoluut niet drukken. Daarvoor hebben ze in het Europees Parlement een vondst, namelijk de verhoging van de ‘eigen middelen’. Dat ook al die taksen op plastiek, extra vennootschapsbelastingen, taksen op internet, taksen op CO2 en dies meer nog eens bovenop de al veel te zware lasten van de lidstaten zelf gaan wegen, het mag, ik herhaal, de pret van de EU-voorstanders niet drukken.

Conclusie: u zal de komende tijd een hele reeks dingen op u zien afkomen vanuit het Europees Parlement, dingen die u niet voor mogelijk houdt. Een klimaatbeleid, de ‘green deal’, waarover bedragen worden genoemd die weldra een derde van alle middelen gaan opslokken. Een eengemaakt Europees leger, een eengemaakte kapitaalmarkt, een verder samengeperst economisch en zelfs sociaal beleid: het lijstje is lang en komt op u af. De mooie en rijke idee van een intense maar niettemin vrije Europese samenwerking tussen vrije landen is ‘ontvoerd’ door fanatici, net als Europa, de dochter van Agenor in de Griekse mythe, door Zeus werd ontvoerd.

Vrijheid en democratie zijn sinds lang niet meer zo zwaar onder druk gezet als nu. Ik pleit voor bezinning en kalmte, voordat deze EU-instelling uit de hand loopt en ons tegen de betonnen muur van de geschiedenis te pletter rijdt.”

Gerolf Annemans

EU-parlementsvoorzitter heeft helder ogenblik

Het gaat niet goed met de EU. Het botert niet tussen de lidstaten. Er is te veel wedijver tussen oost en west, tussen noord en zuid. Het gehele EU-project heeft problemen. We moeten de afstanden die ons scheiden doen inkrimpen. Het heeft geen zin als de agenda van de lidstaten verschilt van deze van het EU-opperkommando.

M.a.w. de lidstaten moeten gewoon ja-knikken op alle EU-bevelen. Weg met de nationale verkiezingen, weg met de critici, weg met de vrijdenkers. Leve de EU-dictatuur!

… Laat ons bidden…

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Gerolf Annemans@gannemans

De voorzitter vh Europees Parlement heeft zonet officieel afgekondigd dat het plaatsen van dit vlaggetje op mijn bureau hier een “verstoring van de orde in de zitting” is. Sancties vallen te verwachten vanaf nu. Wordt vervolgd. Uiteraard blijft mijn Vlaamse Leeuw staan. #EUfanatism

Image

Gerolf Annemans@gannemans·Feb 12

Zelf meegemaakt toen onze partij buiten de wet werd gesteld in Verhofstadts tijd. Het rechtstreeks gerechtelijk vervolgen van verkozen politici die de belangen van hun land & hun kiezers in woord en in daad verdedigen, wordt een kwalijke zaak @matteosalvinimi@geertwilderspvv

Image
“Migranten”… dat het om illegalen gaat wordt met de mantel der migrantenliefde bedekt

Vrhfstdt wrijft goedkeurend in zijn handen onder het motto “Renew Europe”. Maak heel de oppositie, de EU-kritische partijen monddood, zet hen buiten de wet, of nog beter: pas de wet aan zodat ze verboden worden.

Guy Verhofstadt@guyverhofstadt Matteo Salvini faces charges for illegally holding migrants at sea. Bravo Italia!

Justice must be done. Hopefully the same will also happen for his massive corruption involving Russian oil kickbacks!

Sancties kregen omgekeerd resultaat

Afbeeldingsresultaat voor from russia with love

Vijf jaar sancties tegen Rusland hebben ertoe geleid dat de Russische landbouwproductie meer dan verdubbeld is.

De vice-landbouwminister Sergej Lewin becijferde op de Internationale Grüne Woche in Berlijn de Russische landbouwexport in 2019 op 25 miljard US $. Rusland een groeiende landbouwnatie: niet echt dat wat de sancties hoopten te bereiken.

Poetin had immers aangekondigd dat de landbouwexport tegen het jaar 2024 op 40 miljard euro zal stijgen. Met steun van de regering is de Russische landbouw – als reactie op de in augustus opgelegde EU-sancties – in talrijke domeinen er goed op vooruitgegaan. Bv. wat betreft varkens- en kippenvlees is de productie zo sterk gestegen dat het land vandaag zich voor de volle 100% zelf kan voorzien. Slechts het segment rundvlees blijft achterwege. Koolzaad-, soja- en zonnenbloemolie vindt vlot afzet in het buitenland. Het allerbelangrijkste exportproduct blijft tarwe. In 2000 moest Rusland nog tarwe invoeren – vandaag is er geen enkel land wereldwijd dat meer tarwe uitvoert. (…)

De EUSSR op zijn best

Sid Lukkassen doet verslag vanuit het Europees Parlement. Een ontluisterend inkijkje: een europarlementariër die zijn eigen conferentie saboteert omdat de sprekers niet zeggen wat werd opgedragen. “Een bizarre gang van zaken, maar zo kennen we de EU.”

De loop van deze dag bood een ontluisterend kijkje in de in het Europees Parlement geldende gezagsverhoudingen. Terwijl de sprekers de kwade gevolgen van NGO’s bespraken werd namelijk duidelijk dat de Europarlementariër uit wiens naam de conferentie georganiseerd was, zich erg opwond. Er werden te veel voorbeelden van corrupte NGO’s genoemd.

Als de waarheid ongewenst is, dan wordt de spreker gewoon wandelen gestuurd, ook al werd deze officieel uitgenodigd om duiding te geven over het te behandelen thema. Lees meer in “Een bizarre dag in het Europees Parlement”

Merkel herhaalt haar mantra…

Afbeeldingsresultaat voor merkel eu

… als waterdraagster van de EU: “Wir schaffen das!”

Naar aanleiding van het bezoek in Berlijn van de Albanese premier Edi Rama, heeft Angela Merkel volmondig gepleit volgende maand al de EU-toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië te laten beginnen.

Merkel vindt dat dit in beider belang is, zowel van de kandidaat-lidstaten als van de ten hemel geprezen EU. B.g. Prachtlanden verdienen het: ze hebben al zoveel werk geleverd om bij de “club” te passen… Zij wordt daarbij gesteund door de socialistische Italiaanse EU-parlementsvoorsitter Sassoli (… dezelfde die de nationale tafelvlaggetjes liet verwijderen). Het moet nu vooruitgaan. De zitjes voor de toekomstige collega’s werden al gereserveerd na het vertrek van de ontrouwe Britten.

Ere wie ere toekomt de Franse president Macron en de Nederlandse premier Rutten hebben bij de EU-top van 17 / 18 oktober de toetredingsgesprekken nog verhinderd. Voor hoelang? Wie gaat er eerst over stag tijdens de EU-Raad in maart? Of werd unanimiteit volgens de wensen van EU-fanaat Vrhfstdt al afgeschaft?

We moeten kleiner gaan wonen

U weet toch waarom?

Lees deze studie uit 2010 voor de ERF(European Refugee Fund / EUropees Vluchtelingenfonds) voorgelegd aan de EU-Commissie in 2010 over massamigratie. “STUDY ON THE FEASIBILITY OF ESTABLISHING A MECHANISM FOR THE RELOCATION OF BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION” (Ned. vert. “Studie over de haalbaarheid van de ontwikkeling van een mechanisme voor de hervestiging van begunstigden van internationale bescherming.”) Of in onverbloemde taal: Hoe kunnen we de massa-immigratie door de strot duwen?

In de vierde kolom vindt u de “aangepaste positieve capaciteit”…

Suggestie op blz.82: Begin met kleine aantallen, dan wennen ze eraan en zorg ervoor dat de media met positieve berichten komen om andere lidstaten te beïnvloeden.

Top drie bevolkingsdichtheid 2008 per km2:

  1. Malta 1290,54
  2. Nederland 393.92
  3. België 346.72 – de bevolkingsdichtheid van Vlaanderen is echter een pak hoger, nl. 484 volgens Statistiek Vlaanderen
Image