Verschil Paleisstraat en Volksstraat

Afbeeldingsresultaat voor hoogmoedHet Royal Institute of International Affairs, beter bekend als het Chatham House, heeft een studie gepubliceerd waarin duidelijk gemaakt wordt hoe groot de kloof is tussen de media-politieke elite en de man in de straat.
Het Chatham House vroeg hun mening over de EU, de massale immigratie en de islam.

In hun afsluitend rapport, “The Future of Europe: Comparing Public and Elite Attitudes” (De toekomst van Europa: een vergelijking van meningen van het gewone publiek en de elite), wordt bericht dat 71% der elite vindt dat het hen beter gaat dankzij de EU, terwijl slechts 34% van de gewone mensen dat zo aanvoelen.

Het contrast van mening over massa immigratie was even treffend. 57% van de elite vindt dat dit goed is voor hun land tegenover 25% van de gewone mensen. 58% van de elite gelooft in culturele verrijking tegenover 38% van het volk.
De elite ziet zelfs de criminaliteitsaanwas door immigratie door een roze bril. 54% van hen ziet geen verschil en 49% vindt dat de sociale welvaart er niet onder lijdt.
51% van de gewone mensen zien de werkelijkheid onder ogen; criminaliteit is wel degelijk gestegen en 55% weet dat de druk op de welvaartstaat onhoudbaar is.

De elite is een pak minder bezorgd over de impact van de islam op Europa dan de gewone mensen. Deze laatsten vinden met 56% dat moslims in de toekomst moeten geweerd worden, terwijl 53% van de elite nog steeds de deuren wijd open willen voor islamaanhangers.
55% van de gewone mensen heeft een gezonde realiteitszin: “Europese en moslim levensstijl zijn niet verenigbaar”; de elite heeft er blijkbaar minder last van: 35%.
Over een verbod op totale versluiering zijn ze het echter minder oneens: 61% van de elite en 73% van de gewone mensen willen zien met wie ze te maken hebben.

Het meningsonderzoek werd uitgevoerd tussen december 2016 en februari 2017 in 10 landen met 10.000 deelnemers uit het klootjesvolk en 1800 uit de elite, zijnde invloedrijke mensen uit de politiek, media, zakenwereld en ambtenarij op lokaal, regionaal, nationaal en EUropees vlak.  Wie het zwaarst weegt…

Volledig verslag over de EU met statistieken hier.

Met dank aan Wes Hardin voor de tip.

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Begin mei werd het ontslag aanvaard van onze Melchitische Grieks Katholieke patriarch Gregorios III Laham, hoewel een patriarch normaal heel zijn leven in functie blijft. Op maandag 19 juni koos de synode een nieuwe: Joseph Absi (° 1946, Damascus). Welkom.

We geven eerst wat nieuws uit onze (mannelijke) gemeenschap en verder enkele mijme-ringen over de oorlogssituatie in Syrië. Tenslotte komen in kerkelijke kringen de discussies rond huwelijk, gezin en leven weer op een nieuwe wijze in de actualiteit. Het is voor ons een gelegenheid om enkele mijmeringen te geven en de geestelijke weerbaarheid binnen de Kerk zelf wat te versterken. We moeten klaar zijn voor iedere nieuwe morele oorlog die de vrijmetselaars (of anderen) voorbereiden bij de viering van hun “300 jaar geestelijke verslaving”. Gaan ze een project uittekenen voor een transhumanisme, een super-humanisme of wordt het infrarood? Ideaal voor een spannend stripverhaal, dramatisch voor hen die de werkelijkheid uit het oog verliezen. God schiep ons naar zijn Beeld en Gelijkenis en Hij zag dat het goed was. Laten we het daarbij houden.

P. Daniel

Vrijdag 23 juni 2017

Op kruissnelheid

Met de terugkeer van mij en de Antwerpenaar is onze groep voorlopig weer volledig en  als we er de drie kinderen (jongens) bij rekenen zitten we met tien ‘s avonds aan tafel.   Daarmee kan ook  de lijst van karweien weer worden herschikt. Dagelijks is er zorg voor het eten, de afwas, de linnen was, het onderhoud. Eén frater is de vaste helper van de herder om zorg te dragen voor de inmiddels 150 schapen. Alle aandacht gaat nu echter naar het werk buiten. De kersenoogst is afgewerkt. Van de goede kwaliteit van kersen kunnen we iedere dag zelf ook genieten. Nu begint de pluk van de abrikozen. Het moet nog selectief gebeuren omdat velen nog niet rijp zijn. Op het voorplein liggen ondertussen toch al talrijke schalen in de brandende zon met abrikozen, waarvan de pitten verwijderd werden. Gedroogde abrikozen bewaren goed. In onze nieuwbouw moet er opgeruimd en gepoetst worden om de inhoud van de volgende containers te kunnen herbergen. Tevens zijn er een vijftiental deuren gearriveerd om de kamers in de nieuwbouw verder af te werken. Ze werden in de winter al besteld. En op het terrein is er inmiddels rond het schapenhok een stevige muur bebouwd met rotsstenen, op het terrein verzameld. De ruimte binnen de muur moet nu effen gemaakt worden. Dat is zwaar bouwvakkerswerk maar de stralende zon bevordert het goede humeur. Ondertussen wordt getracht trouw te zijn aan het vaste ritme van gebed. Naast het morgengebed met de stille meditatie, de eucharistie en de  vespers worden  ook de “kleine uurtjes” gebeden en de dag wordt afgesloten met het rozenhoedje. Alles verloopt echter erg soepel en kan  aangepast worden aan de omstandigheden van het ogenblik.

Donderdag kregen we de (katholieke) priester abouna Georges en de (orthodoxe, gehuwde) priester abouna Paisios op bezoek. Tijdens het middagmaal met de fraters en daarna hadden we bij een tas koffie een bijzonder vruchtbare gedachtewisseling, wat een uitgebreid verslag zou verdienen. Ik wil echter enkel de sterke geestelijke vorming van deze orthodoxe priesters en monniken benadrukken. Zij besteden veel aandacht aan de vorming van het persoonlijk, innerlijk gebed door het “Jezus-gebed”, als gebed van het hart, dag en nacht (“Heer Jezus Christus, ontferm U over mij”).  Onze (katholieke) westerse seminarieopleidingen kunnen hier nog veel van leren.

En zondagnamiddag speelden we een flinke voetbalmatch samen met enkele jongeren uit het dorp en de kinderen (van 10 jaar) die al flink hun mannetje kunnen staan. En zo bereikt de gemeenschap weer haar kruissnelheid.

Krabbenmand, wespennest en onontwarbaar kluwen,

Het Syrische leger met zijn trouwe bondgenoten drijft de terroristen steeds meer in het nauw, groepen van het “Vrije Syrische Leger” en zelfs van het Turkse leger gaan over naar het regeringsleger, duizenden strijders kunnen gebruik maken van de presidentiële amnestie (wanneer ze geen misdaden bedreven), honderden vluchtelingen in Libanon keren terug naar Syrië en de interne verzoening (mussalaha) groeit nagenoeg overal.

En voor het eerst in 6 jaar een veilig openluchtconcert in Aleppo:

Openlucht concert in Aleppo…

Lees verder

Bende hypocrieten

Afbeeldingsresultaat voor nato libya cartoonEerst de boel in brand steken en dan lotjes van de tombola van de brandweer verkopen!

De VSA, de EU, met op kop Frankrijk en Groot Brittanië, hebben de chaos, de oorlog, de doden, de invasie der ‘bootvluchtelingen’ op hun geweten.  Sommigen durven zelfs bekennen dat ze een foute beslissing namen.  Anderen verwijten… Libië dat het land hun ‘tussenkomst’ niet naar waarde geschat heeft.  Ondankbare woestijnbewoners.  Zoals ze Syrië verwijten dat ze niet zonder slag of stoot hun land laten bezetten door ‘democratische’ krachten.

Programma 2002 van de tjevenpartij in Merkelland: abgeschafft

Afbeeldingsresultaat voor laughing out loud animated gifStoere verkiezingsbeloftes.  Klare taal.  Wie gelooft die mensen nog?

“Identität Deutschlands bewahren
Das demokratische Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten weltweites Ansehen erarbeitet und Vertrauen gefunden. Zusammengehörigkeitsgefühl und ein aufgeklärter Patriotismus, also ein positives Verhältnis zur Nation, sind eine Grundlage, auf die für die gemeinsame Gestaltung einer guten Zukunft nicht verzichtet werden kann…”

“Freiheit und Recht gegen den Terror verteidigen
Ausländische Extremisten müssen konsequent von Deutschland ferngehalten werden. Wir werden die Voraussetzungen für einen umfassenden Datenaustausch zwischen Ausländer- und Asylbehörden einerseits und Sicherheits- und Verfassungsschutzbehörden andererseits schaffen. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge muss verpflichtet werden, auch den Verfassungsschutzbehörden der Länder unmittelbar Auskünfte zu erteilen. Die Identität Einreisewilliger aus bestimmten Problemstaaten muss vor Erteilung eines Einreisevisums durch Speicherung biometrischer Daten zweifelsfrei festgehalten werden können. Um den Zuzug gewaltbereiter Ausländer zu unterbinden, werden wir die Regelanfrage bei Verfassungsschutz und Nachrichtendienst vor jeder Einbürgerung oder Erteilung eines dauerhaften Aufenthaltsrechts vorschreiben.
Wir werden für eine eindeutige Identitätsfeststellung mit modernen technischen Möglichkeiten sorgen. Biometrische Merkmale wie den Fingerabdruck werden wir in Ausweisdokumenten umgehend einführen…”

Enz.

 

De jungle is overal

Videoportaal Jungle News op YT is gespecialiseerd in emo-berichtgeving over de arme ‘vluchtelingen’.  ‘Vluchtelingen’, die verschillende landgrenzen en sommige zelfs continenten gepasseerd zijn om hun economische welvaart te verzekeren in… Groot Brittanië.  ‘Vluchtelingen’ die nergens onderweg asiel willen aanvragen terwijl ze zich in veiligheid willen brengen zijn volgens ons gewoon illegalen.  Wij hebben geen onderhoudsplicht t.o.v. ongenode gasten.

Calais

Grande Synthe, Duinkerke

Gutmenschen – gaarkeuken

De jungle is overal

Wij zijn gewoon intelligenter

“De mens leert eigenlijk niet door analyses, maar alleen maar door ervaring. Mensen begrijpen pas dat de euro niet werkt op het moment dat het zich ook echt manifesteert.”

Thierry Baudet bespreekt zijn visie op immigratie en zijn ervaringen op Sicilië, waar hij deelnam aan de documentaire Leve Europa. “Je redt niemand door mensen die nu aankomen allemaal maar toe te laten, want je houdt alleen maar een industrie in stand.”

 

Een burgeroorlog in het verschiet?

Afbeeldingsresultaat voor eu burgeroorlogDe video dateert van verleden jaar.  De Duitse Paul D’Hoore (… nou ja…) financieel expert Dirk Müller waarschuwde voor een nakende burgeroorlog.

“Migrantencriminaliteit die onder de mat geveegd wordt.  Critici die monddood gemaakt worden.  Media die hun eigen ‘waarheid’ verkondigen.  De boude bewering dat de hetze tegen vluchtelingen veel erger is dan de verkrachtingen.  Zelfverdediging is niet toegestaan, maar de staat geeft forfait.  Burgers die zich bewapenen.  Merkels beslissing is de slechtste ooit genomen door een kanselier.” 

Zijn toekomstvoorspelling wordt stilaan een feit.

Raar, maar waar: waar je ook met Duitsers in contact komt, ze veroordelen Merkels vluchtelingenpolitiek, hebben hun buik vol van de vervreemding, het vele geld dat er tegenaan gesmeten wordt… en toch… blijven ze voor deze partij stemmen, want… “ze hebben geen alternatief”, de AfD is immers toch een beetje té alternatief.  Boete voor de eeuwigdurende erfzonde.

Ook in Frankrijk:

Zweden:

Nederland:

Bulgarije:

Buiten een al dan niet mislukte aanslag hier en daar is in Belgenland alles peis en vree, dankzij de harde uitwijzingspolitiek van de importsecretaris.

De EU veroorzaakt een burgeroorlog

 

Lebensraum

Afbeeldingsresultaat voor LebensraumSka Keller wil Lebensraum. 

Ska Keller is fractievoorzitster van de Groenen in de EU-praatbarak.  Zij wil grote groepen vluchtelingen gewoon overplanten naar Oost-Europa.  Hele dorpen vluchtelingen.  Bv.  gans een Syrisch dorp naar Letland.  Want, zo argumenteert ze, alleen is maar alleen.  Dus liefst met z’n allen. Benieuwd hoe Assad zal reageren als Dimitris Avramopoulos een onderhoud vraagt om de reisdocumenten te regelen.

Syrische, Afghaanse, Pakistaanse, Afrikaanse…vul aan… dorpen in Oost-Europa.  Hoe hardnekkiger Polen, Tsjechië en Hongarije zich weren tegen de invasie, des te verbetener bijt het EU-Opperkommando zich vast om ook daar de autochtone bevolking te verrijken met andere ‘culturen’.  De Groenen op kop.  Om te beginnen in Letland.  Wie kan daar nu iets op tegen hebben?  De Letten misschien?  Alsof ze zich niet meer aan een andere bezetting kunnen herinneren.

De Groene madam vindt dat weigeren niet aan de orde is.  Tenslotte gaat het om EU-recht, nietwaar?  Befehl is Befehl.  De ongehoorzame lidstaten moeten gedwongen worden.  Ze zegt niet hoe.  Misschien wil ze het EU-leger-in-wording erop af sturen.  Zo zie je maar.  Uiteindelijk moeten de Russen hun voormalige EUSSR-lidstaten nog komen verdedigen…

Neue Osnabrücker Zeitung