“Het gaat niet om mensenrechten…”

Afbeeldingsresultaat voor gas animated gif“… het gaat om gas, om Amerikaans gas…”

Dirk Müller reageert op de Amerikaans gestuurde retoriek van het niet afhankelijk te mogen zijn van Russische gasleveringen aan Duitsland… en de voor de hand liggende oplossing: waarom geen LPG-gas uit de VSA of zelfs uit Israël invoeren?  Dat laatste…altijd geschikt om een aflaat te verdienen… Oeps, die werden door Martin Luther afgeschaft.

“Het gaat niet om macht.  De Amerikanen spelen met vuur, ze spelen echter in onze bossen, voor onze huisdeur.  Zij hebben nauwelijks handels-betrekkingen met Rusland.  De Duitse industrie hangt massaal van de Russen af.  En dan hier met vuur komen spelen, de gasvoorziening in Europa in gevaar brengen, militaire vluchten over de Baltische Zee…

Oekraïne is het hart van Europa, niet ver van ons, een gevaarlijke situatie.  Het gaat slechts om Amerikaanse energiebelangen, waarbij EUropa die zelfs steunt… We laten ons door de Amerikanen in een conflict betrekken.  We zijn zo stom dat ons de varkens bijten…(Duits spreekwoord)  De wereld is zot geworden, voor zover ze dat al niet was.”

De EU besliste getrouw aan haar Amerikaanse onderworpenheid de Russische sancties met zes maanden te verlengen. EU leaders roll over Russia sanctions

 

Meer info over Mister Dax, Dirk Müller.

Of het nu om de geplande noord- of zuidverbinding gaat…

 

Of het nu om de geplande noord- of zuidverbinding gaat…

… de VSA zien geen van beide gaspijpleidingen zitten… want…

… ze willen de EUropese landen “helpen” opdat ze niet meer afhankelijk van Russische bevoorrading zijn

De Russisch-Turkse pijplijn Turkish Stream moet van Rusland via de Zwarte Zee naar Turkije en vervolgens naar Griekenland voeren om gas naar Europa te transporteren.  Turkish Stream is de opvolger van het getorpedeerde South Streamplan.

Volgens Russische energie-experten willen de VSA ook de bouw van de pijplijn “Turkish Stream” verhinderen om hun eigen LPG-productie en verkoop op de Europese markt aan te moedigen.
Lang voordat er sprake was van Amerikaanse en EU-sancties tegen Rusland hebben “VSA-afgevaardigden de Balkan en Griekenland bezocht om politieke druk uit te oefenen opdat Russische expertcontracten zouden verhinderd worden”, stelt Waleri Nesterow van de Russische Sberbank. “Toen ging het nog vooral om de concurrerende pijplijnprojecten Nabucco en South Stream. Nabucco behoort al lang tot het verleden en ander projecten werden opgestart. Ook South Stream werd nooit verwezenlijkt en vervangen door Turkish Stream. De politiek van de VSA is niet veranderd – men probeert nog altijd druk op de gaspijpleiding uit te oefenen.”

Afbeeldingsresultaat voor america lng

Nikita Isajew van het Institute for Contemporary Economy stelt dat “de gasleveringen aan Europa voor de VSA een middel zijn om druk op de Europeanen te oefenen.”
“Er zitten in de VSA een heleboel projecten voor vloeibaar aardgas in de planning, die niet kunnen gerealiseerd worden omdat tot op heden geen langdurige LPG-leveringscontracten met klanten getekend werden. Daarom proberen de Amerikanen nieuwe klanten te vinden.” zegt Alexander Sobko van de Skolkovo Business School.

DWN

Door NEUrd Stream 2 stroomt nog lang geen gas

Aan Big Brothers handje

Merkel: eigen volk laatst

 

Neemt Duitsland afstand van de Amerikaanse economische marsbevelen?

De buitenminister-in-lopende-zaken Sigmar Gabriel ‘SPD) wenst een eigen Duitse (en EUropese) Rusland- en VSA–politiek. Hij is vandaag te gast bij het Berliner Forum, die de buitenlandse politiek op de korrel neemt. Hij herhaalt b.g. persmededeling n.a.v. van de Duits-Russische grondstoffenconferentie, en vertolkt daarmee quasi dezelfde mening als oud-kanselier Gerhard Schröder in het verleden: de Süddeutsche Zeitung kon zijn toespraak al inkijken.  Enkele citaten:

“De vanzelfsprekendheid, met dewelke wij de VSA-Amerikaanse rol – ondanks voorkomende meningsverschillen – als beschermend beschouwen, begint “af te brokkelen”. De VSA beschouwen Duitsland ook anders dan vroeger, nl. ‘als een van de talrijke partners’. Dat betekent tegelijkertijd dat wij ook als concurrent beschouwd worden.” Duitsland moet in de toekomst zelfbewuster zijn eigen belangen verdedigen, verlangt Gabriel. “Wij moeten onze posities beschrijven en in geval van nood een rode lijn trekken – tussen partners, met onze eigen belangen voorop.”

Als voorbeeld noemt hij enerzijds de Ruslandsancties, die het Amerikaanse Congress deze zomer goedkeurde en die bijgevolg effect op de energiebevoorrading in Duitsland kunnen hebben omdat het om Russische pijpleidingen gaat. Anderzijds waarschuwt hij voor een opzegging van het atoomakkoord met Iran. Die zou het oorlogsgevaar verhogen en de nationale zekerheid in het gedrang brengen. “In beide gevallen kan Duitsland het zich niet permitteren op beslissingen van Washington te wachten of slechts erop te reageren.” Berlijn moet rustig “de meningsverschillen met de VSA” analyseren.

Ook de Duitse milieuminister-in-lopende-zaken Klaus Töpfer pleit voor samenwerking met Rusland want Rusland beschikt over de grondstoffen die nodig zijn bij de overschakeling op groene energievoorziening.

U kan het programma van de conferentie hier inkijken.

Wie de Duitse taal voldoende begrijpt, raden wij dit artikel aan over de rol en verwachtingen van ‘Schlitzohr’ Gabriel bij de regeringsvorming: https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/gabriel-und-die-ewige-geschaeftsfuehrung/

 

Gas… minder vluchtig dan aangenomen

Afbeeldingsresultaat voor Corporate Europe ObservatoryDe gassector en diens waterdragers gaven in 2016 voor reclamedoeleinden (lobbying…) in/bij EU-kringen in Brussel meer dan 100 miljoen euro uit (rapport Corporate Europe Observatory, gepubliceerd op 31.10.17).

De sector heeft niet minder dan 1000 mensen in dienst.  Volgens het verslag staken gas-lobbyisten tussen november 2014 en augustus 2017 minstens 460 keer de koppen bij elkaar met EU-commissarissen bevoegd voor klimaat en energie, resp.  Miguel Arias Canete en Maros Sefcovic, een gemiddelde van drie keer per week.  En dan zouden deze cijfers – nog steeds volgens het verslag – eerder een onderschatting dan een overschatting zijn, want nogal wat bedrijven en organisaties bewegen zich eerder in de luwte.

Afbeeldingsresultaat voor picture in a pictureCorporate Europe Observatory, gevestigd in EU-Brussel,  is op haar beurt ook een burgerlijke middenveld-lobbygroepering, gespeciliseerd in de domeinen transparantie en lobbying. Doet ons denken aan een kader-in-een-kader-in-een-kader-in-een…

Registratie in het lobbyistenregister is noch verplicht, noch gegarandeerd waarheidsgetrouw. Het berust volledig op vrijwillige basis. M.a.w. de lobby-industrie kan gewoon haar lobby-ei erin kwijt zonder controle van onafhankelijke derden; niemand vraagt zich af of het om een koekoeksei gaat. Gewone gang van zaken bij de EU en haar entourage. Het rapport komt tot dezelfde conclusie: “Zonder wettelijk gebonden en volledige verplichting van transparantie over correcte en uitgebreide informatie over lobby uitgaven en activiteiten is het onmogelijk de ware draagkracht van de gas lobby in te schatten.”

Tevens kritiek voor het EUropese netwerk voor de distributie van gas, het European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G), een organisatie gecreëerd door de EU in 2009. Het verslag stelde dat de vertegenwoordigers van de ENTSO-G geprobeerd hadden de EU wetgeving via EU-volksvertegenwoordigers in het EU-parlement te beïnvloeden. De organisatie is bovendien betrokken bij de keuze van de zgn. “Projects of Common Interests”, or PCI’s, projecten voor het algemeen belang, niet te verwarren met ‘het goede doel’. Eens een project dit etiket verworven heeft, kan het rekenen op een toegankelijker pad naar speciale toelatingen en naar EU-subsidies.  U begrijpt dat lobby-inspanningen snel bijzonder lucratief kunnen uitdraaien.

Corporate Europe Observatory vindt dat de ENTSO-G twee maten en gewichten gebruikt t.o.v. de gasindustrie en dat de EU te gemakkelijk meeheult met het verhaaltje van de gaslobby, het verhaaltje dat “gas proper is, gas de meest voor de hand liggende partner is van hernieuwbare energie en dat gas een overgangsoplossing aanbiedt naar een koolstofvrije wereld”.

Terwijl gas minder CO2 veroorzaakt dan steenkool of olie, heeft het wel “een potentieel grotere koolstofvoetafdruk dan olie en zelfs steenkool,” zo stelt het rapport, omwille van de methaanlekken. Methaan is een broeikasgas dat veel gevaarlijker is dan CO2 omdat het een grotere opwarming veroorzaakt.

https://euobserver.com/institutional/139714

 

Door NEUrd Stream 2 stroomt nog lang geen gas

Rusland en Duitsland hadden een tweede gaspijpleiding gepland, door de Baltische Zee naar Duitsland. Transitland Oekraïne wordt daarmee buiten spel gezet. Maar de VSA, Polen en de Baltische landen waren en zijn er tegen. De EU eigenlijk ook, maar komt daarmee in het vaarwater van de Duitse beleggers en industrie.

Een promotiefilmpje van het project:

De EU is van mening dat Nord Stream 2 niet de EUropese belangen dient, omdat Rusland dan nog meer invloed op de Europese energiemarkt zou hebben.  Duurder Amerikaans LPG-gas invoeren, daar is echter niks mis mee.

De VSA hebben buiten een politieke, vooral een economische reden: hun voorraad eigen vloeibaar LPG-gas aan een behoorlijke prijs aan de man te brengen. Dat ze Rusland hiermee een pee stoven is mooi meegenomen. Probleem: bevriend Duitsland, dat dreigt het kind van de politieke rekening te worden. Buiten de financiële aderlating ziet Duitsland haar belang als toekomstig EUropees energiecentrum in rook opgaan.

De EUropese Commissie heeft een plan uitgetekend dat moet verhinderen dat Rusland uit de nieuwe gasleiding profijt haalt. Alle EU-lidstaten moeten met het 10 blz plan akkoord gaan. Het plan voorziet “onderhandelingen die tot een akkoord tussen de EU en Rusland moeten leiden. Het stelt ook dat de EU-commissie aan het hoofd zal staan van het EU onderhandelingsteam, maar voorziet een terugkoppeling naar een “speciale commissie” van afgevaardigden der EU-lidstaten. De pijplijn zou moeten opereren binnen de EU-wetgeving wat betreft de “ontkoppeling” en de “toegang van derden”.

En daar zit de voetangel waarmee de Russen niet gelukkig zullen zijn.
1- De ontkoppelingswet zou het Russische Gazprom, die zowel eigenaar is van het gas en de pijplijn, verplichten de controle van Nord Stream 2 af te staan aan een “onafhankelijke uitbater” opdat “belangenconflicten vermeden worden”.
2- De derde-partij-wet zou Gazprom verplichten aan concurrenten capaciteit toe te staan op Nord Stream 2 “via regelmatige veilingen” om een “gesloten markt” te voorkomen – een scenario waarbij Gazprom de kraan voor EU-afnemers zou kunnen dichtdraaien omwille financiële of politieke redenen.

Dezelfde eisen werden drie jaar geleden bij het pijplijn project met Bulgarije, South Stream, geuit… Het project ging niet door.

De EU-commissie voegde echter nog een bijkomende voorwaarde aan het Nord Stream 2 plan: het eventueel akkoord “zou adequate maatregelen moeten insluiten” voor “duurzame lange termijn gas doorvoer na 2019 via een aantal reeds bestaande bevoorradingsroutes, m.n. via Oekraïne”.

Het EU-plan stelt dat deze maatregelen ook moeten zeker stellen dat midden- en oost-EU-staten nog altijd in staat moeten zijn “hun gasmarkt open te zetten” en “hun gasbevoorrading te diversifiëren” nadat Nord Stream 2 binnen twee jaar operationeel wordt.

De EU importeert het meeste van het Russisch gas via Oekraïne/Slovakije, Duitsland (Nord Stream 1) en Wit Rusland/¨Polen. Maar als Nord Stream 2 in werking treedt, zal 80% van het Russisch gas via Duitsland vloeien, waardoor de verouderde pijpleidingen door VSA/EU-beste vriendje, Oekraïne, overbodig worden:
“De huidige transitroutes van Russisch gas kunnen grotendeels vervangen worden door één enkele dominante vervoerroute van Rusland naar Duitsland.”

Het document stelt ook dat EU-lidstaten zoals Hongarije, Polen en Slovakije  nieuwe infrastructuur bouwen om gas in te voeren van westerse EU-lidstaten en hun afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Nord Stream 2 zou als gevolg hebben dat hun pogingen om “bevoorradingsroutes te diversifiëren ondermijnd worden“. Bovendien zou het monopolie van Gazprom betekenen dat “de creatie van een open gasmarkt met competitieve prijzen” verhinderd wordt.

Wettelijk limbo?

De 900 km pijpleiding op de bodem van de Baltische zee van Rusland naar Duitsland loopt via de economische zones van de Finse, Zweedse en Deense territoriale wateren. Het Nord Stream 2 consortium, een in Zwitserland opgericht Gazprom’filiaal’, meent dat de EU wetgeving, zoals de ontkoppelingswet, niet van toepassing is offshore. In een hoofdstuk van het EU-plan, met de titel “Wettelijke analyse”, wordt dit bevestigd met “noch de EU, noch de lidstaten kunnen jurisdictie opeisen voor dat gedeelte van de offshore pijpleiding buiten hun territorium”. Echter wordt eraan toegevoegd dat, tenzij de EU en Rusland een ‘speciale regelgeving’ overeenkomen, Nord Stream 2 niet “levensvatbaar” zou zijn omdat het zou opereren binnen een “wettelijke leegte” – onder twee “verschillende” en “tegengestelde” wettelijke stelsels – het EUropese en het Russische.

Naar verluidt zouden de lidstaten binnenkort over het EU-plan van de Commissie overleggen. Het is niet duidelijk of de lidstaten zullen moeten beslissen bij meerderheid of unanimiteit. Toen de Commissie voor de eerste keer met haar plan voor de pinnen kwam tijdens een vergadering in juni, steunden13 EU-lidstaten het voorlopige plan, maar de Duitse afgevaardigde weigerde commentaar. De Duitse SPD steunt Nord Stream 2 en wil geen EU-struikelstenen. De Union heeft zowel voor- als tegenstanders. Volgens ingewijden heeft Merkel alles eraan gedaan om het thema politiek te ontwijken. Ze zou nooit haar steun voor het project geuit hebben, maar geargumenteerd dat het slechts om een economisch project gaat en dat ze de nood van een politieke verklaring hieromtrent niet inziet.

En dan zijn er nog de Amerikaanse sancties voor Nord Stream 2 investeerders…

De Russische buitenminister Lavrow zit met een visadempje te wachten op de EU-beslissing. 1 sept.: “Er bestaat een officieel document van de juridische dienst van de EU-Commissie waarin staat dat dit project op geen enkele manier indruist tegen de bestaande EU-regels… de EU-Commissie vindt echter: “Nou ja, onze juridische dienst zegt dit, maar wij denken in de andere richting.”
Pikant detail: het plan van de EU-Commissie werd verondersteld binnensEUkamers te blijven.
Hoe het bij Lavrow geraakt is? Qui bono?

Aan Big Brothers handje

Merkel: eigen volk laatst

Nepsancties geïnspireerd door Wall Street

EU drafts tough conditions for Russia pipeline

 

 

 

Aan Big Brothers handje

Afbeeldingsresultaat voor russian gazprom boycotDe Amerikaanse boycot van Russisch gas heeft gevolgen.  De EUropese gasafnemers betalen het gelag.
Rusland kan ook elders zijn gas aan de man brengen. De Nord Stream (1), Yamal-Europa en Blue Stream pijplijnen werken aan volle capaciteit – met uitzondering van de Oekraïne-pijpleiding loopt alles vlot. Rusland was de afgelopen 40 jaar de grootste leverancier van aardgas aan Europa.

Nord Stream 2 moest de capaciteit verdubbelen. Maar de Amerikaanse oliebonzen en politieke afgevaardigden staken er een stokje voor door iedereen die eraan meewerkt, rechtstreeks of financieel, te saboteren. Nochtans zijn de VSA dé voorvechters van de vrije markt economie. Enige politieke druk kan economische wonderen doen.

Oekraïne bestelde en kreeg een schip met een kolenlading, helemaal vanuit Baltimore. Twee keer zo duur als Russische kolen en drie keer duurder dan de eigen Donbass productie. Een lening?  Of gewoon met de belofte van schuld-kwijtschelding?

Voor het eerste loste een gastanker in Litouwen 140.000 m3 vloeibaar gas uit de VSA. De prijs werd niet bekend gemaakt – als het een koopje was geweest, dan hadden de media er vol van gestaan. Normaal gezien zal de Litouwse regering ca. 70 – 80 $ per m3 méér moeten betalen dan bij de huidige aankoopprijs van Russisch gas. In 2014 werd met de bouw van de gasterminal begonnen om onafhankelijk te zijn van Russische bevoorrading.

FrontNews: “First batch of liquefied gas from US arrived in Lithuania”
The US plans to become a global supplier of liquefied gas by 2020.

‘Emotie is motor achter gasbeleid van Litouwen. ‘West-Europa snapt het niet.’

Merkel: eigen volk laatst

Nepsancties geïnspireerd door Wall Street

 

Uitwaaierende golven der sancties

Afbeeldingsresultaat voor steen in water effectPas als grote bedrijven zoals BASF, E.on of Shell bedreigd worden reageren politici.
Middelgrote Duitse ondernemingen wiens voortbestaan sowieso al sinds de eerste sancties tegen Rusland twijfelachtig is, eisen al lang een actie van hun verkozen volksvertegenwoordigers.

Geautomatiseerde ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Zoals bv. Thomas Streil uit Dresden, specialist milieu meettechnieken, die zich twee jaar geleden tot Angela Merkel wendde met het verzoek “als Oostduitse de Oostduitsers niet te vergeten”. Rusland is een belangrijke handelspartner – Streil verloor sinds de sancties (waarvan Merkel toen een grote voorstandster was) bestellingen voor een bedrag van 8 miljoen euro.
Dit bedrijf is een van de velen in midden Duitsland met gelijkaardige existentiële problemen. Vooral degenen die traditioneel veel handel dreven met Rusland. Tot een faillissement niet meer te vermijden is. Zoals de staalbouwfirma Stahlbaufirma Industriemontagen Leipzig (IMO), die verleden week de boeken heeft neergelegd. Reden: terugloop van bestellingen en sancties tegen Rusland. Het bedrijf bestaat 120 jaar, bood werk aan 320 arbeidnemers en had een filiaal in St. Petersburg en Kazachstan. Uit Rusland kwamen bestellingen voor hoogbouw in staal, voor bruggen en energie centrales. Nadat Duitsland resoluut koos voor groene stroom, had het bedrijf zichzelf heruitgevonden door de traditionele handelscontacten met Rusland te intensifiëren.  De trots van het bedrijf is de constructie van de televisietoren in Berlijn.

In Sachsen zijn vooral producenten van werktuigmachines, landbouwtechnieken en leveranciers van de auto-assemblages het slachtoffer. Volgens IHK Sachsen (Industrie – en Handelskamer) is tijdens de laatste drie jaar de handel met Rusland met 670 miljoen euro gekrompen. Ook Brandenburg heeft meer dan gemiddeld aan omzet moeten inboeren. Volgens IHK-cijfers hebben alleen al in West-Brandenburg 200 firma’s handelsbetrekkingen met Rusland met hoofdzakelijk export van gummi- en kunststofartikelen, voedingsmiddelen, machines, pharmaceutica en auto-onderdelen. Ook vervoermaatschappijen noteren verliezen.

Daar bovenop komen de Chinezen die in het gat springen. Nieuwe afzetmarkten zijn moeilijk te vinden. Export naar China, Indië en zelfs naar de VSA is weliswaar mogelijk, maar gewoonlijk duurt het twee tot vier jaar eer een handelsrelatie echt van de grond komt. Bijzonder moeilijk is de export naar de VSA wegens het protectionisme van de eigen markt.
Tot de nieuwe sancties verkondigd werden, lag de politiek niet wakker van de problemen der kleinere en middelgrote ondernemingen. Tot de Nord Stream, andere pijpleidingen en zelfs de Russische spoorlijnen in het gedrang kwamen en grote spelers op de markt zich beroofd zagen van hun investering (video bovenaan).  Citaat:

“Wie economisch denkt, kan niet tegen Nord Stream2 zijn.  Het project wordt helemaal met privé geld gefinancierd.  5 miljard euro werden al aangesproken, 80% van de leidingbuizen werden al geproduceerd, met een groot aantal Duitse producenten, het risico ligt helemaal bij de deelnemende firma’s.”

MDR.de

Sancties? Welke sancties?

Sancties worden teruggekaatst

Nepsancties geïnspireerd door Wall Street

“America First” is niet alleen het motto van president Donald Trump, maar ook het devies van de beide kamers van het Amerikaanse parlement.
Sancties tegen Rusland? Eerder pure maffiatechnieken om de eigen markt een dikke steun in de rug te geven. In één adem werden er immers ook sancties tegen Europese bedrijven, die bij de pijplijn betrokken zijn, goedgekeurd. Tot zover het laagje ‘vriendschap’ tussen westerse mogendheden.  Duitse toppolitici zoals Merkel en Gabriel protesteerden maar houden zich verder gedeisd. De EU was altijd een koele minnaar van Russisch gas invoer. Liever lakei van de VSA. De verbruiker betaalt het gelag.

De Amerikaanse chantage is niet nieuw. Toen ca. 10 jaar geleden de eerste Nord Stream pijplijn gepland werd, trokken de Amerikanen vooral bij de Scandinavische grensstaten aan de alarmbel, want zij konden de bouw nog verhinderen. In 2008 drong de Amerikaanse ambassadeur in Stockholm in een volledige pagina bij de “Svenska Dagbladet“ aan de bouw tegen te houden. Alle ontmoedigings- en intimidatiepogingen waren tevergeefs, dankzij Gerhard Schröder die er zelf niet armer door werd.

Intussen zijn de omstandigheden voor de bouw van de tweede pijplijn veranderd. Rusland werd met steun van de EU sinds het Oekraineconflict tot internationale boeman verklaard. In augustus 2016 vloog de Amerikaanse vice-president Joe Biden hoogstpersoonlijk naar Stockholm om de Zweden van een veto te overtuigen bij de geplande bouw van de tweede pijplijn, Nord Stream 2. Right! “No country should use energy as a weapon.”  En “Everyone has to play by the rules.”  Als de vos de passie preekt…

Als een rode draad loopt de Amerikaanse openlijke afwijzing van de Russisch-Duitse pijpleiding door de geschiedenis der laatste jaren: van Bush jr. over Obama tot Trump met diens afgezante Robin Dunnigan die in mei in Denemarken nog open en duidelijk tegen Nord Stream 2 tussenbeide kwam (US warns Denmark over Russian gas pipeline).

Midden Europa wordt momenteel voor 50% uit Rusland en 50% uit Noordzeevoorraden (Noorwegen, GB en Nederland) van gas voorzien. De Noordzeegasbellen zitten aan hun maximum capaciteit en op middel- tot lange termijn moet Europa nieuwe leveranciers voor aardgas aanspreken.

Grote voorraden bevinden zich in Siberië (Rusland), in de Perzische Golf (Qatar en Iran) en in het noordelijk gedeelte van de Kaspische Zee. Rusland heeft strategisch  (… het mocht iets kosten!)de touwtjes in handen bij de Kaspische Zee-leveranciers. Een lange termijn bevoorrading uit de Perzische Golf ligt politiek en militair moeilijk. Tenslotte is de oorlog in Syrië begonnen wegens de pijplijn uit Qatar, die over ‘vijandelijk’ grondgebied moest lopen.
Alternatief: bevoorrading over zee in reusachtige tankers. Komt slechts voor wat aanvullende bevoorrading in aanmerking, vermits dit niet voor een constante aanvoer kan zorgen en een prijsstijging met zich meebrengt.

Waarmee we weer bij Nord Stream 2 beland zijn. Een pijpleiding die een grote bocht maakt rond probleemlanden die naar heug en meug de kraan kunnen toedraaien. Een tweede Nord Stream, parallel met de eerste Oostzeeleiding, kan voor een even grote capaciteit zorgen als het vroegere Transgassysteem over Oekraïne.

Dus schakelden de VSA een trapje hoger, waarbij het hun niet alleen om macht en geostrategie te doen is, maar ook om geld. Door de van George W. Bush gesteunde fracking zwemmen de VSA in een overcapaciteit, die een catastrofale werking op de aardgasprijs in de VSA heeft. De wet van vraag en aanbod. Momenteel betaalt men als grote afnemer ca. 88 USD voor 1000 m3 – ter vergelijking in Duitsland ca. 350 euro. Wat voor de Amerikaanse consument gunstig is is bijgevolg een catastrofe voor de Amerikaanse gas- en financiële economie. Tenslotte werd er veel geld geleend voor de frackingprojecten die bij een zo lange opbrengst niet rendabel zijn en er op korte of lange termijn een faillissement dreigt.
Bijgevolg hebben de VSA een dwingende reden om overcapaciteiten van de markt te nemen. Een mogelijkheid is de export van vloeibaar gas in tankers. Naar Europa. Tenzij de Nord Stream 2 roet in de toekomstige gasexport-plannen gooit. (Germany’s Russian gas pipeline smells funny to America)

De export zou de gasprijs in de VSA stabiliseren en de investeringskosten van de grote aardgasexploitanten – niet toevallig ook de grootste olieconcernen zoals bv. Exxon, Chevron, BP – redden en een verkoopswinstgraantje laten meepikken. Hoewel het frackinggas, onafgezien van de milieugevolgen, ter plaatse zeer goedkoop is, wordt het door het transport naar verdere bestemmingen zeer duur. Niet dat de VSA daarvan wakker liggen.  De rekening zal wel door de Europese consument betaald worden.
Kortom: America First? Bullshit! Wallstreet First!

“Europa’s energiebevoorrading is een Europese aangelegenheid en niet die van de VSA.” klonk het midden juni unisono van Sigmar Gabriel en de Oostenrijkse kanselier Kern, die als grootste steunverleners van het project gelden. Ook Angela Merkel ondersteunde, licht tandenknarsend, de kritiek. Voor haar zijn de Amerikaanse plannen “eigenaardig“.

Nu die plannen waarheid worden zijn zowel Gabriel als Merkel “eigenaardig” stilletjes. Geen Europa eerst? Het is zelfs onduidelijk of de meerderheid der EU-lidstaten vinden dat de pijplijn in het belang van heel de EU is. In de Baltische staten, Polen en Slowakije zal dit negatief beantwoord worden. Enerzijds vast verankerd in de transatlatische lobbykringen, anderzijds hebben zij er geen economisch voordeel bij daar ze geen transittaksen meer kunnen aanrekenen. Ook Zuid- en Zuidoost-Europa hebben zich intussen ook tegen Nord Stream 2 gekant en dat gaat uitsluitend op rekening van Angela Merkel.

Wat Nord Stream voor Duitsland moest nl. oorspronkelijk het pijplijnproject South Stream voor de Balkanstaten en Italië worden. Dwars door de Zwarte Zee (m.a.w. de probleemlanden Oekraïne en Turkije werden wijselijk aan de kant geschoven) moest een Russische pijpleiding via Bulgarije met een noordelijke aftakking de Balkan tot Oostenrijk en met een zuidelijke aftakking Griekenland en Italië gas leveren. Vanzelfsprekend ageerden de VSA ook tegen dit pijplijnplan, maar niet de VSA maar wel Duitsland zorgde ervoor dat de South Stream nooit aangelegd werd. In het licht van de huidige situatie een bijzonder pikante terugblik.

Na de inlijving van de Krim was het nl. vooral Angela Merkel die op strenge EU-sancties tegen Rusland aandrong. Samen met de toenmalige EU-energiecommissaris Günther Oettingen oefende ze sterke druk uit op de grenslanden, vooral op Bulgarije, om het project te begraven.

Dat het in deze landen nu niet bijzonder goed ontvangen wordt als Merkel in het verleden,  met Rusland-sancties zwaaiend South Stream verhinderde, en nu argumenteert dat Nord Stream 2 een puur economisch project is, dat absoluut niet door Rusland-sancties in gevaar mag komen, dan is de houding van deze staten begrijpelijk. Men had geen glazen bol nodig om te weten dat de sancties als een boemerang in het gezicht van de EU terecht zouden komen.

Nu heeft Nord Stream 2 dank zij Merkels laffe houding een tweede vijand: de EU-commissie, ook al blies Juncker even hoog van de toren. Niet te vergeten: bij de EU-commissie moet men zich over deze problematiek wenden tot de Slovaak Maroš Šefčovič, die zijn eigen interpretatie van zijn bevoegdheid heeft, nl. de EU onafhankelijker van het Russische gas te maken, met als supporters de Oost-Europeanen, de Balkan en Italië. Hoe een dubbeltje rollen kan – dankzij Merkels politiek.
Of ze uit haar fouten lessen getrokken heeft? Feit is dat ze nog nooit iets tegen de Amerikaanse belangen heeft ondernomen. Merkel is geen Schröder.  En het belang van Duitsland staat niet op haar agenda.  Tenslotte is ze via haar tafelschuimersinvasie er al goed in geslaagd Duitsland om zeep te helpen.

Uit: Nachdenkseiten 

In dit verband:

GAS

Griechisches Gas – Hochverrat!

Windenergie in steen

Wärmespeicher für WindenergieDuitsers gaan windenergie opslaan in steen

Je kent het wel, ‘s avonds koelt het zomers een beetje af, maar in de stad is het nog altijd warm. Gebouwen en straten van steen en asfalt houden de warmte vast. Daar willen ze in Duitsland hun voordeel mee gaan doen.

Onderzoekers van Siemens, de technische universiteit van Hamburg en energiebedrijf Hamburg Energie willen binnenkort aan de rand van de haven van Hamburg 2000 vierkante meter aan natuursteen plaatsen om daar met wind opgewekte energie in op te slaan.

Een reusachtige energiebunker met een isolerend jasje aan.

Verneem meer bij RTLZ