Ook zonder kogels vallen er slachtoffers

Afbeeldingsresultaat voor united sanctions of america

De oneerlijke economische sancties tegen het Syrische volk waren de hoofdreden achter de vertraging en moeilijkheden bij de olie- en voedselimport. De Amerikaanse geplogenheden om unilaterale dwangmaatregelen op te leggen tegen landen, die weigeren zich te onderwerpen aan hun dictaten, zijn illegaal. Ze gaan in tegen het VN Charter, tegen de internationale wetgeving en het multilaterale handelssysteem en vergroot het menselijke leed van landen die door deze sancties getroffen worden. De Amerikaanse sanctiepolitiek wil regionale vrede en stabiliteit ondermijnen.

De unilaterale dwangmaatregelen tegen het Syrische volk moeten dringend stopgezet worden. Meer en meer worden de gevolgen voor de leefomstandigheden van de Syrische burgerbevolking duidelijk. (Pater Daniël berichtte in zijn wekelijkse nieuwsbrief over de stroomonderbrekingen.)

De economische oorlogsvoering, door het beletten van handel, beïnvloeding van de media of het bestraffen van degenen die Syrië willen helpen, heeft verschillende doelstellingen op korte en lange termijn. In se wil men economische problemen veroorzaken die verdeeldheid in de samenleving moeten veroorzaken, zodat Assad en zijn regering alsnog kunnen verwijderd worden, en investeerders afschrikken – deze zullen immers ook worden bestraft als ze het wagen zaken te doen met Syrische bedrijven of met de overheid.

De belangrijkste doelstelling van de sancties tegen Syrië is de plaatselijke productie van goederen te beletten en het land om te vormen tot een verbruikersstaat, afhankelijk van andere landen, in plaats van een zelfvoorzienende productieve onafhankelijke staat.

De effecten van economische sancties en het embargo op de leefomstandigheden van de bevolking zijn niet nieuw voor de Syriërs. Sinds westerse landen de olie-invoer uit Syrië verboden werden de staatsinkomsten hierdoor geraakt, met als gevolg dat de handen van de regering gebonden waren om de lokale markt te voorzien van nodige importwaren, zoals voor 2011. Andere maatregelen met een impact op de economische situatie is het beletten dat olietankers de Syrische wateren kunnen binnenvaren, ook al is dit illegaal, maar het gebeurt toch met als gevolg een tekort aan brandstoffen. Geen enkele reder wil riskeren dat zijn tanker aan de ketting gelegd wordt.

Met de EU-sancties tegen Syrische zakenlui wil de EU bereiken dat er goederen de Syrische markt bereiken; daar bovenop komen de verboden op geldtransfers door Syriërs in het buitenland met alle nadelige gevolgen. De EU verloor haar onafhankelijkheid, loopt braaf aan de Amerikaanse leiband, is medeverantwoordelijk voor het aanhoudend lijden van de Syrische bevolking.

De recente economische aanval is een wet, goedgekeurd door het Amerikaanse Congress, met de hypocritische titel “Caesar Syria Civilian Protection Act” (!), de wurgwet, ondanks het feit dat het effectief broodnodige goederen aan de Syrische bevolking ontzegt. Deze wil wet niet-Syrische bedrijven bestraffen, eender welke, zij het Russische, Chinese, Indische… , als zij Syrië met essentiële goederen bevoorraden. Het gaat hier bv. om medicijnen, om protheses, waarop talrijke zwaar gekwetste Syriërs zitten te wachten om hun plaats – na revalidatie en protheseplaatsing – in de samenleving opnieuw te kunnen opnemen.

De zgn. “Caesar Act” heeft eender welke potentiële bijdrage tot het financieren of uitvoeren van heropbouwprojecten, energievoorzieningsplannen, burgerluchtvaartbedrijven, en de financiële sector, de Nationale Bank van Syrië. De reden: men realiseert zich dat Syrië stilaan de overwinning mag opeisen, samen met de bevriende geallieerde landen op zowel politiek, economisch en militair gebied. De VSA huilen krokodillentranen over de ca. 10 miljoen Syriërs die humanitaire hulp nodig hebben, maar tegelijkertijd zien ze er geen graten in 23 miljoen Syriërs in de sanctietang te nemen, waardoor gevluchte Syriërs niet kunnen terugkeren naar hun vaderland, de Syrische Koerden ontraden worden tot een samenlevingsakkoord met de regering tekomen, de zgn. “gematigde rebellen” in Idlibistan en Erdogan mee de dans leiden. Verdeel en heers.

USA. De United States of America … of…de United Sanctions of America. Irak, Iran, Rusland, Noord-Korea, China, Libië, Syrië, Venezuela…en talrijke andere landen (zie lijst onderaan) kunnen ervan meespreken. Een smerige economische egoïstische oorlog, die bij uitbreiding ook andere landen – al dan niet noodgedwongen – medeplichtig maakt daar zij bij weigering mede gestraft zullen worden. In de omgekeerde richting kunnen de VN zoveel resoluties stemmen als ze willen, de USA vegen er dik hun “humanitaire” voeten aan. America’s Power & Profit blijft het eerste gebod.

Lees ook: America is addicted to sanctions.

En hier (Min. van Financiën!) vindt u een lijst met opgelegde sancties en betrokken landen. Verbaasd?

Tot slot: de conclusie en aanbeveling uit onverdachte bron:

Zouden de verkoopcijfers van Huawei er iets mee te maken hebben?

Afbeeldingsresultaat voor ikke ikke ikke en de rest kan stikken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, komt volgende week Europese leiders waarschuwen* voor de Chinese technologiegigant Huawei en voor nauwe samenwerking met China. (Video Huwei successtory)

*Waarschuwen… zoals in “sancties”?…

Hierbij een vergelijking tussen de VSA en de Chinese concurrentie:

Ga naar: Huawei P20 Pro vs. Apple iPhone X: A battle of flagship smartphones

De ene zijn dood, is de ander zijn brood

De bronafbeelding bekijken

Nederland profiteert volop van de Brexit. Het aantal bedrijven dat vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU naar Nederland is verkast, is afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat levert duizenden banen en honderden miljoenen euro’s aan investering op. En dat zijn nog maar de eerste boten van de Brexit-zilvervloot… Lees verder…

Honderden extra banen in Limburg bij Brexit. Lees verder…

Berlijn, de verloren stad (8)

Afbeeldingsresultaat voor berlin frauen feiertag

Berlijn is alles waar een poco mens voor staat: links profitariaat, Gutmenschenideaal, criminaliteitshemel, vreemdelingeneldorado en nu ook een feministische vesting. Berlijn is het énige Bundesland dat speciaal voor vrouwen een officiële feestdag uitgeroepen heeft op 8 maart, de zgn. wereldvrouwendag. Andere Bundesländer hebben ook nieuwe officiële feestdagen ingevoerd, zoals Thüringen een wereldkinderdag en de Noord-Duitse gewestregeringen de “reformatiedag”. Maar niemand heeft eraan gedacht de vrouwen een officiële erkenning d.m.v. een feestdag te bedelen.

Derya Caglar, SPD-woordvoerster voor de gelijke rechten in het Berlijnse parlement, vindt het een “bijzonder groot signaal dat we vooruitgang boeken op weg naar een totale gelijkschakeling van man en vrouw.”  (…)

Nochtans vindt niet iedereen die nieuwe feestdag een goed idee, zelfs vrouwen niet. Vrouwen strijden sinds eeuwen voor gelijke rechten – een feestdag is een “belediging”, want er moet volgens hen “iets in de hoofden veranderen – elke dag moet vrouwendag zijn. Als er vrouwen gelijke rechten hebben, dan hebben ze geen nood aan een dag om die rechten te doen neerdalen.”

Ook uit economische kringen klonk er kritiek: “Berlijn kan zich geen extra feestdag permitteren. Een verlies van 160 miljoen economische prestaties. Wie, zoals Berlijn, 4.4 miljard euro uit de gemeenschappelijke Bundeskas trekt via het solidariteitsmechanisme tussen de Bundesländer, zou zich beter bezig houden met alles uit de kan te halen om niet langer op de zak van andere Bundesländer te leven.” (volg bruggetje naar “Geber und Empfänger beim Länderfinanzausgleich 2018”)

Onze redactie vraagt zich af of er nu geen sprake is van discriminatie. Wat met een feestdag voor mannen, voor homo’s, voor lesbiennes, voor transgenders, voor mannen met snorren, voor vrouwen met baarden, voor smurfen…

Sluiers over Davos

Afbeeldingsresultaat voor davos wereld economisch forum cartoon

Het Wereld Economisch Forum in Davos leert dat het voor politici moeilijker is dan ooit om aan hun kiezers uit te leggen dat ze een weekje in het duurbetaalde heiligdom van de wereldelite willen verblijven.

Terwijl de belangrijkste wereldleiders vorig jaar het WEF nog aangrepen om de ideeënstrijd over de globalisering te voeren, valt op hoe velen nu in eigen land blijven om brandjes te blussen die daarmee te maken hebben.

Trump annuleerde zijn trip omdat …
De Britse premier Theresa May annuleerde haar trip naar Davos omdat …
De Franse president Emmanuel Macron annuleerde zijn trip omdat …
Maar dhr. Geert Bougeois, trekt wel naar Davos, ook al werd hij als opperhoofd van de deelstaat Vlaanderen niet uitgenodigd. De belastingbetaler betaalt zijn uitstapje naar de Zwitserse Alpen.

Meer in: “Lege stoelen in de kerk van de wereldelite”.

Afbeeldingsresultaat voor davos wereld economisch forum cartoon

Onder elke steen zit er een Rothschild

Afbeeldingsresultaat voor rothschild evil

Het is niet slechts een complottheorie: de dynastie der Rothschilds staat daadwerkelijk aan de top van de machtspiramide. Ze trekken aan de touwtjes van de Nieuwe Wereldorde, leiden en sturen de EU en de euro in de door hun gewenste richting, zijn de waterdragers van de Noord-Amerikaanse Unie en de amero. Ze controleren alle geheime diensten der wereld en hun privé leger is de NAVO.

Ondertiteling en geaut. vertaling via icoontjes onderaan… al is de onthutsende inhoud ook zo perfect te begrijpen.

Onze redactie plaatste verschillende bijdragen over de Rothschilds:

My name is Jacob, Jacob Rothschild

Oekraïne uitverkoop?

Rothschild wil een invasie van Syrië


Minder bekende achtergronden van het Zelfmoordverdrag

De bronafbeelding bekijkenWat hebben het WEF (Wereld Economisch Forum) en de IOE (Internationale Arbeidgeversorganisatie) ermee te maken?

Er komen steeds meer achtergronden van het VN Immigratiepact aan het licht, die duidelijk maken dat hierbij bewust en doelgericht de bevolking buiten spel gelaten wordt om het “pact” over hun hoofden heen te kunnen uitvoeren.

Bv. dat zowel het WEF als de IOE vanaf het begin de krijtlijnen mee bepaald hebben. Zo heeft het WEF al in 2013 (!) een rapport geschreven over het thema migratie vanuit een economisch standpunt. De titel is dermate duidelijk dat een verdere uitleg eigenlijk overbodig is: “Business Case for Migration”.  (U kan het hier in pdf lezen)   En recent: It’s time to restate the business case for migration

Ook de IOE zet zich voor een vrije “mobiliteit” van arbeidskrachten in en gebruikt daarbij eufemistisch het begrip “Labour Migration” (arbeidsmigratie):

Hun standpunt in telegramstijl: Het IOE werkt aan een aantal initiatieven dat geleide arbeidsmobiliteit moet verbeteren. Bedrijven zijn belangrijke en frequente gebruikers van nationale migratiesystemen. Hun ervaring kan overheden en internationale bedrijven helpen om migratie te bevorderen. Ergo: de deelname van de privé sector in het publiek-private domein is broodnodig bij vlot geregelde migratiesystemen.

M.a.w. de vier “flows”, de vier stromingen der globalisering, zoals beschreven door Thomas P.M. Barnett, die stelt dat een duurzame vrede slechts door globalisering kan bereikt worden mits onderstaande vier voorwaarden.

Thomas P.M. Barnett is een Amerikaanse millitaire geostrateeg, die met zijn geopolitieke theorie van de “Functioning Core” (de landen die de globalisering omarmd hebben, die bijgevolg een stabiele regering en welvaart kunnen optekenen) en zijn “Non-Integrating Gap” (de landen die afwijzend staan t.o.v. de globalisering, waar er anarchie, armoede heerst en dictators het hoge woord voeren) sinds 2003 als rijzende ster aan het firmament der geostrategen geldt. En hij gaat behoorlijk ver.  Ook tegenover de VSA bevolking.  Bekijk de beangstigende video onderaan.

De sleutel van Barnetts ideeën bestaat in hoofdzaak uit de rol van de VSA die “veiligheid” exporteren opdat de de “non-integrating gap”-landen het licht zien, zich integreren in het VSA-Walhalla.  Ook als dit oorlog betekent om hen de overtuigen – nood breekt wet – dat hun heil bij de VSA ligt.

1. een ongehinderde toestroom van immigranten die noch door een volk, een regering of een instelling mag gehinderd worden.
2. een ongehinderde bevoorrading van grondstoffen (olie, gas, en in het verlengde… arbeidskrachten). Barnett is de mening toegedaan dat grondstoffen zich niet in de handen van staten of volkeren mogen bevinden maar wel geprivatiseerd en geïnternationaliseerd… waarmee hij eigenlijk de VSA bedoelt. Wie dit verhindert of probeert tegen te werken wordt automatisch tot vijand verklaard.
3. een ongehinderde toestroom van kredieten en investeringen naar binnen, naar staten en mensen, de klassieke schulden- en renteval. En tevens een ongehinderde stroom van winsten naar buiten (in hoofdzaak naar de VSA en enkele goedkeurde personen, resp. groepen). Barnett ziet vanzelfsprekend de US dollar als elementair bestanddeel van deze kredietomloop en eist dat grondstoffen e.d. uitsluitend in US dollar verhandeld worden, waarbij betroffen staten elke stuurmechanisme uit handen genomen moeten worden opdat de winsten richting VSA zouden kunnen vloeien.
4. een ongehinderde stroom VSA veiligheidstechniek en dito krachten op de regionale markten ((export of US–security services to regional markets), wat erop neerkomt dat geen staat, geen regering, militaire tussenkomsten der VSA mag verhinderen, veroordelen of zich ertegen verzetten: Full Spectrum Dominance.

En we verwijzen hierbij nog eens naar Angela Merkel die tijdens haar pleidooi voor het Zelfmoordverdrag de zegeningen van de globalisering uitdrukkelijk in de verf zette om de criticasters te overtuigen, resp. de mond te snoeren.

Duidelijk toch: we moeten onze soevereiniteit opgeven.