Cijferdans

Tijdens het laatste decennium, van 2007 tot 2017, kon de EU de Chinezen niet overtuigen meer uit onze landen in te voeren.  20% van onze import kwam uit China, het grootste importcijfer uit enig ander land, terwijl de EU er slechts in slaagde voor 11% naar daar uit te voeren.

De grootste EU-exportmarkt (20%) is nog altijd de VSA.  Waarmee ze behoorlijk wat druk kunnen zetten bij de geliefde ‘sancties’, voor alles wat niet in het Amerikaanse politieke wereldbeeld past.

Eurostat.

Economische harmonisering in de EU blijft steken

Afbeeldingsresultaat voor institut der deutschen wirtschaftHet is duidelijk dat de levensverhoudingen binnen de EU zand in de raderen krijgt. Het IW (Institut der deutschen Wirtschaft) – Instituut der Duitse economie – besteedde een studie aan dit thema.
Vooral de lage groei in Oost-Europa is de dooddoener. Op papier ziet er het ernaar uit dat de lidstaten naar elkaar toegroeien, maar als men de regio’s onder de loep neemt wordt de kloof steeds groter. Oorzaak: de financiële en economische crisis.
Tussen 2003 en 2008 deden vooral bepaalde regio’s in Spanje, Portugal en de Baltische Staten een inhaalbeweging, maar het oosten en zuiden van Europa lieten het tussen 2010 en 2015 afweten .
Nationaal zou men de indruk krijgen dat de levenskwaliteit naar een eenzelfde niveau stijgt, maar dit is een valse veronderstelling want vele regio drijven steeds verder uit elkaar. In de Britse Camden en de City of London lag de koopkracht per hoofd van de bevolking in 2015 55 keer zo hoog als die in het Bulgaarse Silistra. Het Duitse Ingolstadt breidde zijn voorsprong nog verder uit: 5.5 X het gemiddelde van de EU.

De EU-cohesiefondsen alleen kunnen het verschil niet wegwerken; de individuele landen moeten tenslotte ook nog (willen) meewerken.

Wirtschaftswoche

IW

“E” mobiliteit, het nieuwe “bio”

Bijna dagelijks worden we met de vele voordelen van elektrische auto’s rond de oren geslagen.  Geen luchtvervuiling: dé mobiliteit van de toekomst.  Weinig kritiek bij politici of in de media.  Tenzij over het gebrek aan laadpalen en de hoge aankoopprijs.  Nochtans zou men zich terecht de vraag kunnen stellen of de E-mobiliteit wel een goed idee is.

In Duitsland zou de politiek ernaar willen streven vanaf 2030 geen benzine- of dieselvoertuigen meer toe te laten.  E-mobiliteit is het motto.  Niet alleen onrealistisch, maar bovendien biedt het qua milieubescherming geen meerwaarde:

Al in de zomermaanden van het jaar 2007 toonde het milieuonderzoeksinstituut IVL, Stockholm, aan dat alleen al de productie van een accu voor een Tesla ca. 17 ton CO2 veroorzaakt.  M.a.w. de productie van een accu stoot even veel CO2 uit als een benzine- of dieselvoertuig na 200.000 km!

En – zoals de productie van een E-auto, wordt ook de CO2 uitstoot bij de elektriciteitsopwekking onder de mat geveegd.  De droom van een atoom- en uitstootvrije stroomproductie ligt nog buiten de praktische mogelijkheden.  Kerncentrales in eigen land zijn de boeman; liever invoeren uit het buitenland.  Kolen- en gascentrales worden beschimpt.  Hernieuwbare energie is het sleutelwoord.  Als we alle auto’s op deze beperkte energie-opwekkers willen laten rijden is meteen het fileprobleem opgelost…

Volgens het Duitse inschrijvingsregister van voertuigen, rijden in Duitsland 46.5 miljoen personenwagens rond.  Als die allemaal op stroom moeten rijden, zal er een gigantisch stroomtekort ontstaan.  Daar bovenop komt het toenemend verbruik door de digitalisering en onze van techniek afhangende levensstijl.

Bij de toenemende vraag naar grondstoffen is het van de pot gerukt dat we onze kaarten op auto’s zetten die nog meer grondstoffen verbruiken.  Lithium en kobalt, die we voor batterijen nodig hebben, groeien niet bepaald overvloedig aan de bomen.  Men is helemaal op de import uit bv. Congo, Zuid-Amerika of China aangewezen.  Het “winnen” van deze producten is niet bepaald mensvriendelijk.  Kinderarbeid in Afrika.  Verdrijven van de autochtone bevolking, drinkwaterbevuiling in Zuid-Amerika. Bovendien is de recyclage van een batterij – op zijn zachtst gezegd – eerder problematisch, te vergelijken met radio-actief afval.  Moeten er dan beveiligde opslagplaatsen voor batterijen gebouwd worden?

Wat betreft de zuiverheid van verbrandingsmotoren is de huidige autotechniek aan de grens van de mogelijkheden geraakt;   Op zee ziet het heel anders uit.  De ca. 90.000 schepen die wereldwijd rondvaren verbranden ca. 370 miljoen ton, brandstof, even veel als 750 miljoen personenwagens.  Door de globalisering zal dit verder toenemen.

Als we echt iets voor het milieu willen doen, is het misschien nuttiger als we onze levensstijl veranderen.  Regionale producten kopen.  Seizoensgebonden fruit en groenten eten.  Men kan zich de vraag stellen of het absoluut nodig is verse prinsessenboontjes uit Egypte of Senegal, wijn uit Zuid-Amerika of Zuid-Afrika, en goedkope wegwerpkleding uit het Verre Oosten te importeren.

 

Nord Stream 2 in Duitse stroomversnelling

Afbeeldingsresultaat voor nord stream 2 cartoonOndanks alle tegenwerking (… of mogen we het over sabotage, chantage en zelfs omkoping hebben) gaat Duitsland door met de verwezenlijking van de pijplijn Nord Stream 2.  Het heeft niet mogen baten.  Sancties tegen Rusland, sancties voor de westerse investeerders, bevriezing van banktegoeden, omkoping van betroffen landen, de pijplijn overleefde niet alleen de Duitse verkiezingen, werd niet alleen goedgekeurd door de Bundestag, het Duitse parlement, maar ook door het Finse, die daarmee toestemming gaf voor het gedeelte dat door Finse territoriale wateren zal lopen.

Het is nog wachten op het fiat van Rusland, Zweden en Denemarken, maar Duitsland is alvast begonnen in Lubmin war de gasleiding op Duitse bodem aan land gaat.  Op een oppervlakte van 6 ha werkt men aan de fundamenten en werken in de diepe bodem voor het ontvangststation en bedrijfsgebouwen van het gasproject.  Het is de bedoeling dat vanaf 2019 jaarlijks ca. 55 miljard m3 Russisch aardgas van Rusland naar Duitsland getransporteerd wordt.

In Denemarken moet Nord Stream 2 naast de eerste, ten zuiden van het eiland Bornholm, door de 12 zeemijlenzone lopen.  Deze route werd voor de eerste pijplijn op uitdrukkelijk verzoek van Denemarken gekozen.  Om die reden is men optimistisch dat ook de tweede pijpleiding goedgekeurd zal worden.  Al werd er ook een plan B uitgedokterd, die desgevallend de 12 zeemijlenroute zal vermijden.

De nieuwe Merkelregering zou de kool en de geit willen sparen door zich samen met de EU “ervoor in te zetten” dat een internationale investeerders de verouderde Oekraïense gasleiding moderniseert.  Een op zijn minst twijfelachtig voornemen waarbij Oekraïne eerder in de kou blijft staan. Die belofte nam ze mee toen ze bij Trump op audiëntie mocht verschijnen, waarbij ze de gelegenheid waar nam om te pleiten voor het voortbestaan van het Iranakkoord.  Dat het niet heeft mogen baten, weten we intussen.

De kritiek dat Duitsland voor 60% afhankelijk van het Russische aardgas afhankelijk is wordt van de hand gewezen.  Eerder 37%.  En er worden grotere hoeveelheden vloeibaar gas aangeboden in Europa, die echter wegens te duur niet volledig gebruikt worden.

DWN

De ene gaspijpleiding is de andere niet

Alle middelen tégen Nord Stream 2

Meer gasdruk

Door NEUrd Stream 2 stroomt nog lang geen gas

“Het gaat niet om mensenrechten…”

Of het nu om de geplande noord- of zuidverbinding gaat…

 

 

 

Bommen zijn niet genoeg. (2)

Afbeeldingsresultaten voor usa sanctions on russia

Sancties.  Met de frequentie van een slechte TV-reeks worden er nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland aangekondigd.  Russische bedrijven, die met de Syrische regering zaken doen, zullen volgens het Amerikaanse TV-anker bij de VN, de lieftallige Nikki Haley, met strafmaatregelen moeten rekening houden.

Een gesprek VSA – Assad sloot ze uit.  Syrië zou volgens haar “geen directe gesprekken met de VSA waard zijn”.  En de Amerikaanse troepen zullen zich niet uit Syrië terugtrekken vooraleer “hun doel bereikt is”.  Ze gaf niet meer uitleg over de beoogde doelen.

Juist. Hoeft ze ons niet uit te leggen. Syrië moet kapot.  Zoveel is duidelijk.  Met of zonder bommen.

DWN

Op alle fronten

 

Op alle fronten

Afbeeldingsresultaat voor usa russia sanctionsWie met Poetin kersen eet, mag zich aan opvoedende tik van Uncle Sam verwachten.  Ook voor buitenlandse onverlaten die zaken met Rusland “willens en wetens faciliteren”.

6.4.2018: Important point on today’s US sanctions — they will restrict companies beyond the US. There are automatic sanctions for foreign entities that “knowingly facilitate significant transactions” with the Russian oligarchs/companies listed today

“The Russian government engages in a range of malign activity around the globe, including continuing to occupy Crimea and instigate violence in eastern Ukraine, supplying the Assad regime with material and weaponry as they bomb their own civilians, attempting to subvert Western democracies, and malicious cyber activities.”
Lees meer bij Bloomberg

Worden we gewoon misleid? (2)

Afbeeldingsresultaat voor misleidingIn DWN viel ons dit artikel op over de financiële toestand van de Amerikaanse staatskas.   Misschien zijn wij te argwanend.  In elk geval geloven wij niet in toeval.  De olieprijs, die n.a.v. de spanning in Syrië stijgt, en nu het verslag van het Congressional Budget Office (CBO), waarbij duidelijk gemaakt wordt dat de te betalen intresten binnenkort niet meer draagbaar zullen zijn voor de Amerikaanse regering, stemmen tot nadenken.Oorlogen worden niet gevoerd omwille van ideologische redenen; het gaat uitsluitend om geld en macht.  En Syrië zit nu eenmaal geografisch op het kruispunt der energiebelangen van de grootmachten, met in de rand de Ottomanen, de Saoedi’s, de Britten, de Fransen, de Israëli’s, die allemaal, zonder uitzondering, eerst voor nonkeltje en dan pas voor nonkeltjes kinderen willen zorgen.  Verraad en trouw zijn van de ene dag op de andere perfect inwisselbaar. Realpolitik wordt gedreven omwille van de portemonnee, niet omwille van de bewierookte mensenrechten. Niemand van hen windt zich op over enkele tientallen mogelijke slachtoffers, noch door gifgas, noch door bommen, noch door enig ander wapen.  Bende komedianten!

Bloomberg heeft het over een verdrievoudiging van de te betalen intresten.  Al in 2023 zouden deze de militaire uitgaven overstijgen.  Deze waren verleden jaar de belangrijkste uitgavenpost voor het luttele bedrag van 602.8 miljard dollar.

Het CBO schat dat de Amerikaanse staatsschuld in het jaar 2028 meer dan 28 biljoen dollar zal bedragen, waarop dan 915 miljard dollar intresten te betalen zouden zijn.  In het lopende financieel jaar belopen de intrestkosten van de Amerikaanse regering slechts 310 miljard dollar, meldde The Balance.

Momenteel bedraagt de staatsschuld ca. 21.13 biljoen dollar, wat ca. 105% van het BNP bedraagt.  Het CBO gaat ervan uit dat de staatsschuld door de demografische ontwikkeling in de volgende decennia op 150% zal stijgen.

Citaat van een woordvoerder van het CBO: “De kosten van de intrestbetalingen beginnen nu pas alle andere posten te overtreffen.  Met welke maatregel ook men dit wil regelen, het zal iets heel groots moeten zijn.”

De te verwachten duidelijke stijging der intrestbetalingen is enerzijds het gevolg van de massale schuldentoename der laatste jaren.  Zo verdubbelde zich de schuld tijdens het achtjarige presidentschap van Barack Obama van ca. 10 biljoen dollar op 20 biljoen dollar.

Anderzijds leidt de stapwijze stijging der basisrente van de Centrale Bank, de Federal Reserve, ertoe  dat schulden afbetalen in de toekomst duurder wordt..

Dit treft niet uitsluitend de Amerikaanse regering, die sowieso door Trumps belasting-hervorming minder inkomsten zal krijgen.  Ook duizenden zwaar schulddragende bedrijven en miljoenen privé personen moeten dan hogere intresten betalen. Laat het nu net deze burgers en bedrijven zijn die in het verleden in bijzonder grote mate nieuwe verplichtingen (schulden) aangegaan zijn.

Buiten de schulden voor kredietkaarten en studentenleningen zijn het vooral de kredieten voor de aankoop van auto’s die experten ongerust maken.  Recent kwam aan het licht dat tijdens de laatste weken verschillende kleine financierders van autokredieten failliet gegaan zijn.

Wereldmachten in Syrië: Eigen belang eerst

 

 

Wereldmachten in Syrië: Eigen belang eerst

Gerelateerde afbeeldingWie een zeer verhelderende analyse over de oorzaak, reden, verwachtingen en gevolgen van de huidige oorlog in Syrië wil lezen, verwijzen wij graag naar een goed gedocumenteerd artikel in de DWN.  Het is echter helemaal in het Duits en u zal begrijpen dat dit vertalen naar het Nederlands voor onze bescheiden redactie echt wel een te dikke boterham is.  Die tijd ontbreekt ons gewoon.

We beginnen met een citaat waarmee het bewuste artikel afgesloten wordt, en dat we integraal vertaald hebben, van de Turkse justitieminister Bekir Bozdağ aan het persagentschap Anadolu in het jaar 2016

“De grootmachten van de wereld komen samen en strijden sinds drie jaar tegen een terreur-organisatie. De strijd is nog altijd niet ten einde en niemand weet wanneer deze eindigen zal.

 

Deze organisatie heeft strijders uit 150 staten. Iedereen zou zich volgende vraag moeten stellen: wie overtuigt deze mensen, die uit Australië, de VSA, Europa, Azië, het Nabije Oosten en uit Afrika komen, verschillende talen spreken en verschillende culturele achtergronden hebben, om naar Irak en Syrië te trekken, om te doden en gedood te worden?

 

Hoe is het mogelijk om binnen drie jaar een wereldwijd reikend netwerk op te bouwen? Waar vandaan krijgt deze organisatie haar wapens en geld, als toch heel de wereld tegen deze organisatie strijdt?

Wij zien heel duidelijk dat hier in Irak en Syrië een energie-oorlog woedt en dat ISIS als instrument bij deze verdelingsstrijd gebruikt wordt.

Onder het ISIS-etiket worden hier heel andere rekeningen gemaakt.”

Hiermee is eigenlijk alles gezegd.  Wie voldoende Duits verstaat en meer wil vernemen over de achterhoedegevechten die Syrië in een verwoestende oorlog stortten, raden wij het artikel ten zeerste aan. Het maakt duidelijk dat het om één grote bende komedianten gaat die elkaar dikke vliegen willen afvangen.

“Turkije is NAVO-partner van de Amerikanen, de reden waarom de Turkse invasie in Afrin tot op heden door geen enkele westerse geallieerde staat scherp veroordeeld of zelfs verhinderd werd.  Het is eerder duidelijk dat het westen zou kunnen proberen nog een behoorlijk stuk Russische invloed in Syrië af te pakken.  Macron verklaarde enkele dagen geleden nog dat  hij eventueel de Koerdische YPG zou kunnen ondersteunen.  Rusland zou daarop gespeculeerd hebben: het ene NAVO land tegen het andere.  Maar deze aankondiging zou even goed een vals spoor kunnen zijn, zoals ook de verrassende verklaring van de Trump die zich “uit Syrië zou willen terugtrekken en anderen de zaak te laten oplossen”.  Met “anderen” zal hij niet Rusland bedoeld hebben.  Het is niet ondenkbaar dat Turkije en Frankrijk hier samenwerken.  Beide landen zijn voor de VSA betrouwbaarder dan diverse huurlingentroepen, die op niet veel ondersteuning van Trump niet meer moeten rekenen.”  (*zie onderaan )

De titel luidt, perfect verstaanbaar : Großmächte kämpfen in Syrien um globales Energie-Drehkreuz”

“In Syrië gaat  het om olie- en gasbronnen, die ontgonnen kunnen worden.  De grootmachten willen aan hun eigen energiebedrijven de toegang aan deze verzekeren.  Amerikaanse, Britse, Franse, Israëlische en Russische energiebedrijven zouden de hoofdprofiteurs van de militaire operaties in Irak en Syrië kunnen zijn, operaties die officieel gevoerd worden om IS te verslaan.  Er bestaat ook geen interesse aan een soevereine regering in Damascus.  Want deze zou de aantrekkelijke olie- en gasreserves zelf kunnen willen ontginnen of via publieke biedingen en een verdeling aan meerdere concernen ervoor zorgen dat geen enkele individuele grootmacht een dominante rol kan spelen.”

Lees hier heel het  artikel.

Eerst zien en dan geloven.*

 

 

 

Geld opent alle deuren

Afbeeldingsresultaat voor dollar logoDe Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman was vrijdag aanwezig in Seattle bij de ondertekening van een gemeen-schappelijk project tussen de VSA en S.A., meer specifiek tussen Boeing en de Saudi Military Industries Company (SAMI), met het doel meer dan 55% van het onderhoud, herstelling en opknapbeurten der Saoedische luchtvaarttoestellen in S.A. zelf te laten gebeuren.

Dit alles in overeenstemming met de Saoedische toekomstplannen, verwoord in Vision 2030, waarin gesteld wordt dat 50% van alle militaire uitgaven in eigen land dienen gelokaliseerd te worden.   Daar werd trouwens ook gewezen op de “langdurige defensie- en anti-terrorisme samenwerking tussen beide naties…”    Of iemand Jemen vernoemd heeft, is ons niet bekend.

Al Arabiya