Sint Paulus: Gregoriaanse koormis

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Zondag 27 oktober, 10.30 – Gregoriaanse mis met Schola Gregoriana Cantabo

Een vaste waarde, ons ensemble in residentie. De Gregorianen van Cantabo luisteren deze prachtige koormis op zoals we dat van hen gewoon zijn.

En gezien we de laatste tijd u graag wat raadseltjes voorschotelen. Voor degene die Latijn hebben gehad op school: onderstaand tekstje zingen ze tijdens de communie

Laetabimur in salutari tuo,
et in nomine Domini Dei nostri
magnificabimur.


Kent iemand de oplossing? Voor de vertaling kan u best naar de misviering komen. Het immer prachtige boekje van Muziek in Sint-Paulus heeft bij de gezangen van de Gregorianen er telkens de vertaling bij gezet.

Iedereen Welkom!

Wie herinnert zich nog de verwoestende brand in de Sint-Pauluskerk op 2 en 3 april 1968. Dat was in de voorbije paar eeuwen veruit de grootste ramp die een van de vijf monumentale kerken in Antwerpen heeft geteisterd.

Luchtzicht Strecker 3

De brand in de laat-gotische Sint-Pauluskerk aan de Veemarkt verwoestte het dak, de barokke klokkentoren en een groot deel van het Dominicanenklooster. In het collectieve geheugen van de Sinjoren eist ook de heldenmoed van vele parochianen, cafégangers, academiestudenten én hoertjes een hoofdrol op. Ze slaagden erin om vrijwel alle kunstschatten uit de kerk te redden. Dodelijke slachtoffers vielen er niet. (…)

1968 brand Sint-Pauluskerk Antwerpen

Wie wil kan er dit dagboek met een verslag en foto’s der gebeurtenissen op naslaan.

Nieuwe beeldenstorm? (2)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, staande mensen en buiten

…In de gemeenteraad heeft het actiecomité SOS Sint-Anna, dat zich verzet tegen een Delhaize in de kerk, haar tegenkantingen kenbaar kunnen maken. Ze werden er net niet weggehoond, door meerderheid zowel als door oppositie. Enkel het Vlaams Belang en PvdA steunen het protest tegen de Delhaize. N-VA wast haar handen in de onthouding. CD&V steunt de plannen, ze behoren nu tot de meerderheid…

...Het Gentse bestuur heeft zoveel creativiteit*aan de dag gelegd om een nieuw voetbalstadion te bouwen, waar uiteindelijk maar een fractie van de Gentenaars iets aan hebben. Zou het niet passend zijn om om Sint-Anna in te passen in het negentiende-eeuwse erfgoed in de stad, met de rijke collectie neogotiek, de unieke Runbogenstilkerk, de 19de-eeuwse muurschilderingen in de kerken en de art-nouveau in Gent. Het is een venster op een deel van de rijke, gelaagde recente geschiedenis van Gent en Europa. Noem het een deel van de Gentse canon. Maar dan blijft de vraag, zijn we vandaag als samenleving bereid daarin te investeren? Blijkbaar in Gent niet…

Uit: Sint-Anna, ons erfgoed en wat mag dat kosten?

De graffiti van Delhaize  die woensdag werd aangetroffen. Intussen is de graffiti verwijderd.

*Creativiteit…

…Op de Gentse gemeenteraad werd ook de financiering van de Ghelamco Arena, het Gentse voetbalstadion, besproken. De oppositiepartijen vroegen meer duidelijkheid over een opgestapeld verlies van 3,3 miljoen euro binnen NV Buffalo, de vennootschap die destijds werd opgericht om het stadion te bouwen en die inmiddels werd opgedoekt.

De oppositie vreest dat het miljoenenverlies zal doorwegen op de Gentse stadskas. Maar het Gentse stadsbestuur ontkende dat met klem. Volgens Filip Watteeuw, voorzitter van de CVBA Arteveldestadion, zal het verlies geen impact hebben op de boekhouding van de stad Gent en hoeft niemand zich zorgen te maken. Maar de oppositiepartijen geloven dat verhaal niet en eisen inzage in de boekhouding…

Uit: “Discussie rond miljoenenverlies Ghelamco Arena beslecht”