Niet politiek-correct genoeg?

landschap natuur wolk zwart en wit hemel atmosfeer donker toneel- weer storm stapelwolk duisternis bliksem cloudscape donder wolken onweersbui dramatisch meteorologie fenomeen storm wolken bureaubladachtergrond amber avalona meteorologisch verschijnsel

Dan geen verslag.

De Duitse federale binnenminister Horst Seehofer heeft een voor vandaag voorzien persmoment met voorstelling van het jaarlijks verslag van het fed. bureau ter bescherming van de grondwet over het jaar 2019 geannuleerd. Reden: er werd een stijging van het linksextremisme met niet minder dan 40% vastgesteld. Dit in schril contrast met de voorafgaande waarschuwing van dezelfde Seehofer over de schrikbarende toename van rechtsextremisme, die hij – we citeren – “het grootste gevaar van de democratie in de Bundesrepublik” noemde.

Ook zijn aankondiging dat hij klacht zou neerleggen tegen de Tageszeitung (taz) wegens ophitsing tegen de politie wordt na een onderonsje met bazin Merkel ergens in de onderste lade verstopt, wachtend op Godots openbare aanklager.

Emblem of the BfV.png

Het jaarlijkse verslag van en voor de bescherming van de Duitse grondwet, dat naar jaarlijks gebruik voorgesteld wordt aan de pers door de fed. binnenminister en de voorzitter van de het Grondwetsbureau, Thomas Haldenwang, werd zonder veel complimenten naar een onbestemde datum uitgesteld. Probleem: de inhoud. In 2019 werden 6.450 linksextremistische misdrijven vastgesteld, goed voor een stijging met 40%. Enkele maanden geleden had Seehofer zich nog perfect politiek ministerieel geuit met zijn aanklacht dat rechtsextremisme hét grootste gevaar voor de democratie in Merkelland vormt.

In het cijfermateriaal worden de door verzameld extreem-links aangebrachte graffitiboodschappen – zoals de geliefde hakenkruisen en antisemitische boodschappen – in de schoenen van rechtse extremisten geschoven. En de onverlaten van de “Flügel” der AfD, wiens existentie an sich – zonder dat deze ergens voor opgepakt wordt – als een extreem-rechtse actie beoordeeld wordt. De groep werd verplicht zich te ontbinden om de AfD niet in nog stormachtiger vaarwater te brengen. (…)

Lieb Vaterland, magst ruhig sein…

De ware verantwoordelijken voor het straatgeweld…

… zijn niet de geweldenaars, de bandieten, de dieven, Antifa en ander tuig

Stuttgart… Brussel… Parijs… Het kan op elk moment in elke stad gebeuren. Elke reden – of de aanwezigheid van één politie-uniform – is goed om amok te slaan, te roven, te verwoesten. En dan vraag je je af hoe we in godsnaam in deze toestanden beland zijn.

En nu maar knus naar jullie warme... - Leuke Plaatjes Filmpjes en ...

Retorische vraag. We weten hoe we erin beland zijn: linkse wegkijkpolitiek, pamperen, laffe justitie, ondermijning van gezag, politici als landverraders én als poppenspelers: de haute finance die aan de touwtjes trekt. Hoe groter de chaos, hoe minder hun kuiperijen opvallen. In normale tijden wordt veelal naar brood en spelen gegrepen: festivals, eetfestijnen, sportmanifestaties, “culturele” evenementen: kortom ‘verstrooiing’ – letterlijk te nemen – van de manier hoe we bij de neus en om de tuin geleid worden. En dat is momenteel – wegens corona – amper mogelijk. Vandaar het alternatief: straatgeweld. Je kan ons niet wijsmaken dat de “feestvierders” op het Flageyplein daar – uit een dwang waaraan ze niet konden weerstaan – demonstratief samen kwamen. Dit was volgens onze bescheiden mening niets anders dan uitlokking. En jan-met-de-pet kijkt verder naar “Het Journaal”, Terzake, de 7de Dag… luistert naar analyses van experten, professoren, duidingsjournalisten. Slaap zacht, lieve kijkbuiskinderen.

Dijon beleefde Timmermans EU-droom…

De 'wijsheid' van Timmermans - Pagina 2 - FFI Nederlandstalig
“De toekomst van de wereld is diversiteit. Diversiteit bestrijden is zoals roereieren proberen terug in de oorspronkelijke eierstaat te brengen. Het wordt een puinhoop. Laat ons de diversiteit omarmen”

In 2015 gaf Timmermans zijn beroemde Diversiteitsspeech. Europa moet divers worden; als we dat niet accepteren krijgen we oorlog, zei hij. Een bizar idee, want juist diversiteit – juist door het bij elkaar zetten van zoveel verschillende culturen – krijg je oorlog, zoals nu te zien in Dijon waar een dáádwerkelijke oorlog woedt in de straten en waar het Franse leger nu zelfs is ingezet om het onder controle te krijgen.

“Europe will not remain a place of peace and freedom for very long.” Juist. Maar niet omdat er een tekort aan diversiteit is, integendeel!

De meest gevaarlijke gek in Europa heet Frans Timmermans

Black Stupidity…

Stupidity Quotes | Stupidity Sayings | Stupidity Picture Quotes

Toen er van de BLM (Black Lives Matter)-stoottroepen nog geen sprake was, ijverde Matthias Baldwin voor stemrecht voor zwarten, hielp bij de oprichting van een school voor zwarte kinderen, betaalde gedurende jaren het loon van de leraren, hij gaf zwarten een job in zijn locomotieffabriek – iets wat toen niet gebruikelijk was. De verkoop van zijn locomotieven werd in de zuiderse staten zelfs geboycot omwille van zijn streven voor de afschaffing van de slavernij.

Zijn standbeeld werd door de BJM-meute onteerd. Parsiflerend: Al wat blank is, vals is: sla dood.

Geïmporteerde problemen kunnen rekenen op poco begrip

Beard CAIR | Muslim beard, Beard logo, Beard

…De Verenigde Staten zijn Europa niet, en toch trachten bepaalde politieke paljassen van bij ons de situatie die eigen is aan de VS naar ons land te importeren, zoals de machtsgeile burgemeester van Mechelen, Bart Somers, die steeds weer de brave Vlaming schoffeert door hem van “racisme”te beschuldigen . Hij mengt daarbij alle begrippen en situaties door elkaar in één grote pot: “intolerantie, antisemitisme, kritiek op de islam, nazisme, racisme.” Door dergelijk onverteerbaar papje in te lepelen koestert deze kleine Machiavelli (die hij denkt te zijn…) daarmee de hoop een steeds groter aantal kiezers van moslim-afkomst of met linkse overtuiging aan zich te binden, wat hem tijdelijk nog lukt. Hij vergeet daarbij echter steeds te vermelden dat veertig procent van de bevolking van zijn stad stemt voor een partij die hij haat… Dit terzijde.

Europa is niet racistisch, Vlamingen en Belgen in het algemeen zijn nooit racistisch geweest, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Maar vanzelfsprekend, zijn er duidelijke verschillen tussen Blank en Zwart. Naast de huidskleur, is er de genetische factor, de aard en het specifieke karakter van de groep. Wie dat loochent is te kwader trouw. Probleem is dat steeds dezelfde bevolkingsgroepen het minste incident gebruiken om zichzelf als slachtoffer van discriminatie en racisme voor te doen, ondanks het feit dat zij in alles voorgetrokken worden. Zij vinden dat zij als minderheid de slachtoffers bij uitstek zijn en dat de Blanken de bevoorrechten zijn, die alles moeten teruggeven, zich excuseren, voor hen neerknielen…, begrippen die er door ideologisch Links en door de media worden ingepompt en zich uiten in het opdringen van een steeds maar weer aangepast nieuw taalgebruik ( het “wit” van waspoeder in plaats van het “blank” van lelie…), ook al een wapen om de vrijheid van spreken te beknotten…

Lees het volledig opiniestuk “Rassenoorlog wordt politieke strategie”

Lieve kijkbuiskinderen… Onderstaande tussenkomst dateert van pakweg een half jaar geleden. Intussen werd er de visu duidelijk gemaakt waar Barts prioriteiten liggen. Het struikgewas – dat in de herfst ’19 nog moest geteeld worden – op zijn aanminnig gelaat moet u op de beelden nog missen. Hij heeft het op het einde van zijn meeslepende tussenkomst over het “wij” en “zij“, waarbij “zij” niet de multicolor import-Manenblussers zijn, maar wel de verkozen volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang.

Mag onze redactie zich opgelucht voelen dat hij ons niet bij zijn “wij” rekent?

Berlijn, de verloren stad (10)

Flag Of Berlin Bear Berliner Bär Coat Of Arms Of Berlin PNG ...

In de hoofdstad van Merkelland – tevens stadsgewest – moet binnenkort een wet gestemd worden waardoor een “gemachtigde voor de politie van Berlijn” alle gegevens over politie-ambtenaren, die normaal onder de privacywetgeving vallen en tegen de welke de bevolking eventueel klacht zou willen indienen, mag raadplegen. Daartoe horen o.a. gegevens over wereldbeschouwing, overtuiging, seksuele voorkeur en lidmaatschap van een vakbond. De DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) – wordt daarmee in feite buiten werking gezet.

DSGVO = Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), (in het beter bekende Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

Het zal u niet verbazen dat heel het (donker)rood-groene Berlijnse firmament de voorzet gaf om de privé gegevens van de politie openbaar te maken. De nieuw gecreëerde functie “gemachtigde voor de politie van Berlijn” – niet te verwarren met een gemachtigde vàn de politie – zal een hoogste ambtenarenetiket meekrijgen en wordt – vanzelfsprekend democratisch – verkozen door het Berlijnse parlement (Senat) en benoemd door de voorzitter van deze eerbiedwaardige instelling.

In de ontwerptekst lezen we over de bevoegdheden: „§ 5 Befugnis zur Datenverarbeitung“:

„Der oder die Bürger- und Polizeibeauftragte ist befugt, personenbezogene Daten, auch besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO), zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben erforderlich ist. Hierbei darf er oder sie insbesondere personenbezogene Daten an das Abgeordnetenhaus, die in §§ 10 und 11 genannten Stellen und den Polizeipräsidenten oder die Polizeipräsidentin in Berlin übermitteln und bei diesen Stellen erheben.“

M.a.w. de nieuwe – nog te benoemen – opperstasi van Berlijn krijgt toegang tot alle persoonlijke gegevens van politie-ambtenaren, zonder rekening te moeten houden met de DSGVO (zie verduidelijking bovenaan). Bovendien mag hij/zij/het op alle mogelijke wijzen, met alle middelen, aan deze gegevens geraken zoals mondelinge of schriftelijke informatie, akten of andere documenten raadplegen, mag hij/zij/het ook inspecties ter plaatse uitvoeren.

Je zou voorwaar gaan geloven dat men in de linkse burcht Berlijn meer bezig is de politie te onderzoeken dan de criminelen. Zo zien de linkse indieners van de nieuwe wet het niet: integendeel, zij vinden het juist hoogdringend dat illegale handelingen van politie-ambtenaren aan banden gelegd worden.

Deze wet is duidelijk een uitbreiding van de anti-racismewet, die nu al behoorlijk ver gaat. De politie moet bewijzen dat hun actie, arrestatie, niet door discriminatie uitgelokt werd. Omgekeerde bewijslast. Berlijn, en Duitsland in het algemeen, is méér besmet door de erfzondevloek dan door een of ander virus. Een gewiekste jurist moet hier toch brandhout van kunnen maken? Is het dan geen discriminatie dat de privé gegevens van politie-ambtenaren minder beschermd worden dan deze van andere burgers? Wie trekt er naar het Grondwettelijk Hof?

Art. 9, par. 1 DSGVO toont aan welke speciale bescherming “bijzondere categorieën m.b.t. privé gegevens” genieten, nl. : “Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.“

M.a.w. als de nog te benoemen “gemachtigde voor de politie van Berlijn” kan en mag alle beschermde gegevens over politie-ambtenaren – die voor alle andere burgers verboden zijn – raadplegen als tegen deze een klacht wegens wangedrag tijdens de dienst ingediend werd.

Wangedrag? Wie definieert wangedrag?

Ziet u het al gebeuren? Bij elke interventie, bij elke arrestatie, bij elke voorleiding, bij elk getuigenis… moet de politie op eieren lopen, riskeren ze vervolgd te worden omdat ze hun job doen. Wie zal er in godsnaam nog in dienst willen treden van de politie?

Omgekeerde wereld.

  • De crimineel lacht in zijn vuistje, verzint een of andere klacht en gaat vrijuit.
  • De burger wordt vrij wild verklaard.
  • De politie wordt vervolgd.

Dat de beste burgemeester van het land en de rest van de wereld dààr nog niet aan gedacht heeft!

Nvdr: Wie onze vorige bijdragen wil lezen hoe Berlijn zich vervelde tot een “shithole”, een Brussel in het kwadraat, google dan “Golfbrekers Berlijn verloren stad”. Berlijn is al lang “keine Reise mehr wert”. (…)

Blanke levens doen er niet toe

WHITE LIVES MATTER TOO! Custom Ink Fundraising

Een “black lives matter” betoging in Melbourne, Australië. Een getinte journalist brengt verslag uit. 40.000 verdedigers van zwarte levens trokken ondanks het corona-afstandsgebod de straat op. Hij stelt een ongemakkelijke vraag waarom er niemand protesteerde toen de blanke – Australische – Justine Damond doodgeschoten werd door een gekleurde politie-agent, Mohammed Noor, van Minnesota. In tegenstelling tot Floyd had zij geen crimineel verleden… Niemand kende of herinnerde zich haar naam. Niemand was geïnteresseerd. Niemand vond de dood van een blanke vrouw belangrijk genoeg… Integendeel, de meerderheid reageerde geïrriteerd.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan, al komt de boodschap zonder vertaling ook over: de lichaamstaal zegt alles.

Wat gebeurde er met Justine Damond? Naar verluidt liep zij uit angst – huiselijk geweld? – de straat op. De buren belden de politie. De politie kwam, raakte in paniek en schoot. Initieel werd er geprobeerd de zaak onder de mat te vegen. De agenten deden alle moeite om elkaar te dekken. Er werd gesteld dat ze zich bedreigd voelden… bedreigd door een blonde vrouw op blote voeten in een pijama met haar gsm in de hand… Bij het proces moest Noor toegeven dat hij geen wapen gezien had en … dat hij spijt had agent geworden te zijn…

De man werd voor moord veroordeeld tot 12 jaar hechtenis. En dan komt de zwarte kat op de koord: buiten stond de “Somalische gemeenschap” om te eisen dat de openbare aanklager ontslagen zou worden en te protesteren tegen een veroordeling van zwarten.

Het Wilde Westen

De video toont hoe mensen, zwart, bruin, blank met alle tussentinten, zwaar bewapend hun buurt, hun eigendom, hun gezin… beschermen tegen het tuig dat onder het mom van racismeprotesten rooft en brandschat. Of ze de politie nog zouden oproepen voor hulp? Of de politie nog hulp durft te bieden?