In de EU-wachtkamer: Albanië

Toetreding Albanië tot de Europese Unie

Afbeeldingsresultaat voor albania country of criminals thieves

Albanië is sinds juni 2014 kandidaat-lidstaat van de EU. De Europese Commissie heeft verschillende keren duidelijk gemaakt te willen beginnen met de toetredings-onderhandelingen, maar er zijn nog enkele struikelblokken.

Om toe te mogen treden tot de Europese Unie moet Albanië voldoen aan de Criteria van Kopenhagen en de voorwaarden in de Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst. Ieder jaar rapporteert de Europese Commissie daarom over de vorderingen en aandachtspunten van Albanië.

Het voortgangsrapport van 2019 stelt dat Albanië vorderingen heeft gemaakt op het gebied van corruptie- en misdaadbestrijding en verbetering van het openbaar bestuur. Verdere economische en bestuurlijke hervormingen zijn nodig. Ook heeft het land nog steeds weinig grip op de uitstroom van Albanese migranten naar andere Europese landen. In mei 2019 adviseerde de Europese Commissie om toetredingsgesprekken met Albanië te beginnen. In oktober 2019 besloten de verantwoordelijke EU-ministers de gesprekken verder uit te stellen. Dit werd bekrachtigd door de Europese Raad. (…)

Afbeeldingsresultaat voor eigendom is diefstal

Onderstaande video laat blijken hoe ver Prachtland Albanië van de EUropese handel en wandel, van de rechtstaat, normen en waarden nog staat. Heeft Uw Mercedes U onverwacht verlaten? Grote kans dat hij de lokroep van het Albanese wagenpark niet kon weerstaan. Ca. 70% der auto’s zouden – vermoedelijk, volgens de commissaris – in het buitenland gestolen zijn, hebben geen wettige boordpapieren of nummerplaten. Bij een gemiddeld loon van 200 dollar of euro per maand is het quasi uitgesloten dat ze zich een auto op rechtmatige wijze kunnen aanschaffen. Wie zei er ook weer: eigendom is diefstal? In Albanië werd de spreuk omgekeerd: diefstal = eigendom.

Afbeeldingsresultaat voor google streetview durres albania

Vanuit Brindisi of Bari in Zuid-Italië worden ze verscheept naar de havenstad Dürres; noch de Italiaanse, noch de Albanese douane doen moeilijk. Chassis- of motornummers worden niet gecontroleerd. De chauffeur laat een papiertje zien, afgestempeld in San Marino, dat hij daar zijn autopapieren verloren heeft. Vervolgens toont hij nog zijn paspoort en laat hij zijn wagen- en kofferinhoud controleren. Hop naar de volgende “controle”. Weer een potentiële Albanese autokoper gelukkig gemaakt. Maar niet elke auto voldoet aan de strenge normen van de Albanese automarkt. De automakelaar (lees: lid van de dievenbende) wil kwaliteit: de wagens mogen niet ouder zijn dan één jaar. Maar stelen, neen hoor, dat wil hij niet gezegd hebben. Zijn organisatie bepraat mogelijke verkopers hun auto af te staan voor 20.000 à 30.000 euro. En ze mogen hun auto pas als “gestolen” melden als hun auto in Albanië in veiligheid is. Da’s dan toch geen diefstal? In Duitsland hebben ze hun contacten, maffiabendes, die niets anders doen dan mogelijke bestolen kandidaten te vinden. Of… onbemande wagens die op een liefhebbende nieuwe eigenaar wachten.

Na het lossen in Dürres worden de geadopteerde wagens naar een in heel de Balkan gerenommeerde helermarkt gereden. Deze geniet in heel de Balkan naam en faam en fungeert slechts als transitveiling. Een groot gedeelte heeft als uiteindelijke bestemming Montenegro of Noord-Macedonië. De Albanese overheid heeft het status van stille vennoot. Pottenkijkers zijn ongewenst. En riskeren hun gezondheid. Te veel aandacht is slecht voor de zaakjes.

Intussen – ergens in Noord-Albanië – geeft de Duitse politie les aan hun Albanese evenknie. Daar moeten ze leren autodieven te herkennen… Zonder veel succes. De leerling-agenten en officieren wisselen om de haverklap – dat telkens opnieuw moet herbegonnen worden. Logisch. Bij 200 dollar of euro loon… Nadat je van de Duitse politie – uit het land waarvan de meeste “geïmporteerde” auto’s vandaan komen – geleerd hebt hoe je als dief herkend en opgespoord kan worden ligt een carrièreswitch voor de hand.


Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming geeft richtlijnen voor nieuw vak

Afbeeldingsresultaat voor ben weyts minister van onderwijs cartoon

Het aantal depressies in het onderwijs neemt jaar na jaar toe. Niet verwonderlijk. Een ongelijke strijd tussen hen die het goed menen, en hen die echt niet ernstig genomen kunnen worden.
Een voorbeeldje. De overheid geeft ons de “vrijheid” om een nieuw vak met nieuwe inhoud te voorzien in het tweede jaar. Hoera !
Dus ons Jantje gaat aan de slag om een “vak” te verzinnen en eerste krijtlijnen van vakinhouden te bepalen op basis van het onovertroffen leerplan. Het leerplan, dat duidelijker zou zijn dan ooit te voren aldus onze kwaliteitspers is “HET” document in het leven van de school, want de inspectie komt zien of ge het leerplan wel goed in praktijk brengt.

Het doel (voor de leerlingen) is om:
“De leerlingen onderscheiden aspecten in contexten waarin maatschappij en welzijn een belangrijke rol spelen”
Welke aspecten? Welke contexten? Welke rol? Waar gaat dit in hemelsnaam over? Wat moeten leerlingen nu in concreto kennen en kunnen?

Gelukkig staat er bij dit ijl luchtledig gezwans een concrete toelichting:

“Het werken met verschillende interessegebieden biedt kapstokken voor het oriënteren en opportuniteiten voor het verkennen van verschillende contexten en/of beroepen. ”

Voilà, daar moeten we het dan mee doen. Echt waar. Meer doelformulering of uitleg is er niet. Dit “is” de concrete doelstelling om bij leerlingen te bereiken.

Kan iemand de “war on drugs” intensifiëren zodat deze pummels die dergelijke teksten DURVEN schrijven, MOGEN schrijven, zelfs met mijn belastinggeld betaald worden OM dat te schrijven, eens onbeneveld achter hun klavier zouden kruipen? Dankuwel !

Maar pas op als ge een punt durft aftrekken voor een D/T-fout ! Want de kinderen iets “echt” leren is bij deze verboden.
En als school zijt ge altijd kwetsbaar voor de inspectie die zelf mag vinden dat ge te weinig “opportunistische kapstokken uitscheit” of zo iets – hoe hard je ook uw best doet ! En dan verwonderd zijn dat we op PISA een sprintje trekken in neerwaartse richting.

Arm Vlaanderen, ge hebt het zelf gezocht…

Jan Boons

Genoeg ge-pre-con-infor-sulteerd, geprobeerd, gelamenteerd, gemasseerd, geconditioneerd, gemodereerd, gedegouteerd, geacteerd, gefaseerd, gefabuleerd…

Organiseer nieuwe verkiezingen!

Luister naar het volk!

In de privé is het simpel. Als u acht maanden niets doet, krijgt u uw C4. Maar in de politiek bakken ze er al maanden niks van en blijven ze maar aanmodderen. Daarom eisen wij nieuwe verkiezingen.

Een politicus die schrik heeft van verkiezingen is als een zwemmer die bang is van water. Nieuwe verkiezingen zijn nodig om de lamlendige patstelling af te schudden.

De Belgische politieke elites hebben lang genoeg gespeeld, het is nu aan de kiezer. Het is nu aan u. Klik hier: Teken de petitie!

En die man wil de EU opnieuw gestalte geven…

Het Vlaams Belang waarschuwde in 2005 voor de oplichterspraktijken van Vrhfstdt:

‘Sale-and-leaseback’

Afbeeldingsresultaat voor boemerang animated gif

Enkele decennia geleden zag een nieuwe term het levenslicht: ‘Sale-and-leaseback’. Een financieel-economische operatie die erin bestond dat instellingen roerende of onroerende eigendommen verkochten om ze onmiddellijk daarna te huren. Het voordeel op korte termijn lag voor de hand: de instelling die de eigendom verkocht, kreeg een enorme som geld ter beschikking, die zij onmiddellijk kon inzetten. “Geldgewin op korte termijn”, zeggen critici in Het Laatste Nieuws op 19.11.2005.

Overheidsgebouwen verkopen en onmiddellijk daarop huren: ziedaar één van de toverrecepten van de regering Verhofstadt om de begroting jaarlijks in evenwicht te krijgen. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 7 mensen, lachende mensen, tekst

U kiest. U betaalt. U wordt genegeerd.

Vlaams Belang aanwezigheid in 2019 in VRT-programma’s:

– De 7de Dag: 9%
– Terzake: 6%
– De Afspraak: 3% (Het kleine stompje rechts in de grafiek is de tweede grootste partij van het land…)

… en 18% bij de Vlaamse kiezer!

Afbeeldingsresultaat voor politieke partijen in de afspraak

N-VA, CD&V, SP.A, Groen, PvdA en VLD stemmen TEGEN een voorstel om van de VRT een neutrale, onafhankelijke omroep te maken die àlle partijen op gelijke voet behandelt. De voorkeursbehandeling die ze van de #vrt krijgen moet immers gegarandeerd blijven.

Afbeelding

Opvallend: Schiltz Jr. keek tijdens de tussenkomst van Klaas Slootmans ostentatief opzij…

Elektrisch rijden? Ben je gek?

Ionity verhoogt kosten voor elektrische rijders bij gebruik van snelladers:

Ionity voert een aanzienlijke prijsverhoging door voor het gebruik van zijn snellaadpalen. Het bedrijf, dat een Europees snellaadnetwerk aan het opbouwen is, vervangt het vaste tarief van 8 euro voor een oplaadbeurt door een vaste prijs van 79 eurocent per kWh.

Ionity, een joint venture van autofabrikanten BMW, Volkswagen, Daimler en Ford, meldt dat klanten zonder contract vanaf 31 januari een prijs van 0,79 euro per kWh gaan betalen. Deze wijziging gaat gelden voor het hele Europese netwerk. De website Electrive heeft Ionity-ceo Michael Hajesch gesproken en hij zegt dat die 8 euro per oplaadbeurt onderdeel was van de ‘welkomstfase’ en die fase is nu voorbij.()

Tesla maakt Superchargers 40 procent duurder in Nederland en België

Elektrische auto blijft weinig interessant door hoge kost van publieke laadpalen

Doofland

Afbeeldingsresultaat voor doofland

Merkelland heeft naar verluidt te weinig vluchtelingen. De asielindustrie heeft te veel open plaatsen voor gewillige wereldreizigers die bereid zijn Duitsland te helpen afschaffen.

Dit is de tweet van de dag, (met een kleine taalcorrectie: Farsi, niet Arabisch) uit het Duits-Perzische kanaal van de WDR, met de onmiskenbare boodschap in het Farsi: “we hebben niet genoeg vluchtelingen!”. Duitsers lijden méér dan alle andere Europese volkeren aan het Gutmenschen-syndroom met als diepliggende oorzaak de 80 jaar oude erfzonde, die met geen enkele penitentie te vergeven valt… behalve de éne, de ultieme oplossing, het uitwissen van de Duitsers zelf… Ze hebben daar geen euthanasiewetgeving voor nodig… ze doen het helemaal zelf zonder psychologen, adviezen, medische begeleiding of goedkeuring, en eventuele inmenging van justitie.

Tegelijkertijd getuigt het niet van nederigheid – ook al heeft het die schijn – het getuigt van een betuttelende “vluchtelingenmoraal”, alsof het om een vakantieplannetje gaat… een waar genoegen is zijn vaderland te verlaten, zowel voor het achtergelaten vaderland als voor de vluchtenden. Het genoegen aan heel dat exodusverhaal ligt uitsluitend bij degenen die eraan verdienen – de reisbegeleiders, de NGO’s, de immobiliënsector, de huisjesmelkers, de staatsomroep, de tv-zender, die zich als het Merkelse propagandasysteem tégen de nazitsunami onontbeerlijk wil maken.

Men kan zich ook de vraag stellen – met de erfzonde in het achterhoofd – of vluchtelingen het doekje voor het bloeden zijn opdat Gutmenschen zich ook “betere” mensen kunnen voelen? Eigen kweek-Samaritanen.

Vandaar de oproep: “meer vluchtelingen”? Of zit er een ratio-addertje onder het poco gras? “Meer vluchtelingen” opdat het laatste bed, de laatste stoel, van de opvangplaatsen lucratief bezet kunnen worden? Waarbij dan de stralenkrans rondom het hoofd van de helden der Gutmenschlichkeit uitbundig blijft schijnen?

… Je zou – mits een uitgesproken slecht karakter – ook kunnen stellen: “Er zijn te weinig misbruikslachtoffers”, omdat er te veel studenten “Psychologie” afstuderen, of “Er zijn te weinig verkrachte vrouwen”… Of… “Productie messen moet ingekrompen worden” wegens… het onoordeelkundig, impulsief, excessief gebruik . Retorische vraagstelling en oplossing. Noch grappig, noch beledigend bedoeld. Wij verontschuldigen ons op voorhand bij degenen die zich op hun tenen getrapt voelen.

Wettelijke medisch-gesteunde (zelf)moord in het wereldnieuws

Gerelateerde afbeelding

“Mercy killing”. Alsof het vergeleken kan worden met een snelle kogel door het hoofd na zware onomkeerbare kwetsuren. Dood uit mededogen. Het euthanasieproces van Tine Nys krijgt wereldwijd aandacht. Vooral negatieve aandacht. Je zou er toch kunnen van uitgaan dat een dergelijke definitieve ingreep goed voorbereid – op een serene manier en niet door zo’n klungelige doodsdokters – zou uitgevoerd worden. Quod non.

Op het assisenproces in Gent, waar drie dokters terechtstaan na de euthanasie op Tine Nys, hebben de vader, broer en twee zussen van Tine getuigd. “Als zussen onder elkaar, wij hadden echt een sterke band. Maar de laatste maanden van haar leven is dat kapot gemaakt. Het idee om waardig te sterven, wij hebben daar een totaal omgekeerde ervaring mee”, vertelt zus Sophie Nys. Een mening die de rest van de familie deelt. Lees verder…

Assisen Gent: Huisarts en dokter die euthanasie uitvoerde spreken elkaar tegen. Lees verder…

Vader van Tine: “Ze heeft geen waardig einde gekregen” Lees de tijdlijn…